Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 98

Muhît-i bahr-ı tevhîdi bulup ummân-ı bî-sâhil
Vücûdun katresin mahv et eğer oldunsa ehl-i dil

Şeb-i firkatdeki kesret hayâl-i zıldır aldanma
Serânı ko serâba (bak) sarây-ı sırra ol vâsıl

Mecâza bakma ey sâlik hakîkî matlaba azm et
Ki zirâ zıll-ı zâ’ilde ikâmet eylemez âkil

Temevvüc eyleyen deryâya bak emvâca aldanma
Güneş tâbında çok şebnem bilirsin kim olur zâ’il

Hüdâyî vahdete bak kim ana mâni’ değil kesret
Ola mı Afitâba hîç vücûdu zerrenin hâ’il

Önceki İçerikGünahlarımızın Affı İçin Okunacak Dualar
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 99

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here