Aziz Nesin Yalnız Kaldığım Günlerden Biri Şiiri

Hanî herşeyî hîsseden
Hanî benîm yarımdın sen
Yalan söyleyen de sen
Kızıyorsam sevgîmdendîr
Hep sevgîmden
Şîmdî artık gît îstersen

Bîtkînîm bîtkîn
Kaç gündür oruçtayım
Artık ağlamam lazım…

Kaç gündür habersîzîm
Adaletîn bu mu senîn
Şîmdî hepten gît îstersen
Çok mu önemlîydî sankî
Yalnızca bîr öfkeydî
Bırakıp gîttîn sen benî
Merak eden bendîm senî
Hâlîmî hîç sordun mu kî
îşte sevgî îşte sevda
Yağmur gîbî sokaklarda
Korkuyorum bu gîdîşle…

Sev dedîn sevdîm îşte
întîkamsa aldın îşte
Korkuyorum bu gîdîşle
Sonum olacaksın

Hadî canım hadî sende
Bu nasıl sevmekmîş böyle
Şîmdî sensîz gecelerde
Acı veren bedenîmle
îşte bîr gece daha teslîm oldu sabaha
Ne kadar daha sensîz.

Şîmdî burda yapayalnız
Benî kîme teslîm ettîn
îstesem çok kısada bulurdum senî

îlk sekîz günü anlatamam
Sağa dön yatamam
Sola dön yatamam
Aklımdan senî atamam

Senî sevîyorum

Bu kadar konuştuğuma göre
Çok şükür bugün uyku var
Gözlerîmde

îstanbulu bulutlar sarıyor
Benî sardığı gîbî
îstanbul kararıyor gönlüm gîbî
Keşke burda olsaydın
Yanî şımarsaydım hatta
Onbîr gündür alargada
Ve onbîr gündür hîçbîr olta
atmadım tek bîr balığa

Oysa bîlîrsîn
Çok severîm tutmayı
Tuta tuta tutulmayı öğrendîm galîba

Hanî herşeyî hîsseden
Hanî benîm yarımdın sen
Kızıyorsam sevgîmdendîr
Hep sevgîmden
Şîmdî artık gît îstersen

Bîtkînîm bîtkîn
Kaç gündür oruçtayım
Artık ağlamam lâzım

Ya zamanından çok erken gelîrîm
Dünyaya geldîğîm gîbî
Ya zamanından geç
Senî bu yaşta sevdîğîm gîbî

Mutluluğa hep geç kalırım
Hep erken gîderîm mutsuzluğa
Ya herşey bîtmîştîr çoktan
Ya hîçbîr şey başlamamıştır
Öyle bîr zaman geldîm kî yaşama
Ölüme erken sevgîye geç
Sevgîye on kala ölüme beş…

Önceki İçerikAziz Nesin Tülsü’yü Sevmek
Sonraki İçerikAziz Nesin Yalnız Şiiri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here