Doğru olan i’tikâdı, ister isen kardeşim Dini Şiir

(Ehl-i sünnet) i’tikâdı, nazın üzre ey civan,
oldu aşağıda sunu, açık dil ile beyân:

Doğru olan i’tikâdı, ister isen kardeşim,
gece gündüz, bu kitâbı oku hem de, pek candan!
Ruhuna rahmet eylesin, Hak, Ebû Hanîfenin,
Kur’an yolunu gösterdi, bize o yüce Nu’man
Dünyaya gönül bağlama, akar ömür su gibi
İslamiyyete uyan kimse, her dem olur şadüman
Önce ilmihali öğren çoçuğuna da öğret.
Din bilgisi öğrenmezsen, olursun sonra pişman!
Düşmanlarımız sinsice, nasıl saldırıyor bak,
Dinsizler hep yalanla, gençleri aldatıyor
İslamı yok edecekler, artık gafletden uyan
Mülümanlar da şaşırmış, tuzağa düşmüş çoğu
(Ehl-i kıble) sözde hepsi, ayrılmışlar hak yoldan,
İlm-i hali öğrenmeyen, kendini koruyamaz.

 

Kâfir veyâ sapık olur, (Ehl-i sünnet) olmıyan!
Doğru olan bilgileri, yayanlara yardım et!
cihâd sevâbını kazan, olsun bunda mal revân.
Resûlullah hiç durdu mu. Eshâbı uyudu mu?
dîni yaymak için hepsi, olmuşdu bir kahramân!
Çalış boş durma sen dahî, din düşmanı pek kavî,
içden dışdan ezecekler, gidecek, dinle îmân.
Eshâba çirkin söyleme, hepsinin kadrini bil,
birbirini severlerdi, buna şahiddir Kur’ân!

En üstün Ebû Bekrdir, Ömer, Osmân, Alî hem,
Mu’âviyeyi de çok sev, Odur Kur’ânı yazan!
Rabbimiz cism değildir, zemânı, mekânı yok,
maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân!
Mahlûka Muhhtâc değildir, ortağı, benzeri yok,
Herşeyi Odur yaratan, hem de varlıkda tutan.

İyi, kötü, îmân, küfr, madde, kuvvet, enerji,
Hepsini O var ediyor, yaratamaz hiç insan!
Herkese akl, irâde verdi, hem yol gösterdi,
kim iyilik diler ise, yaratır hemen Rahmân.

Önce, i’tikâdı düzelt, emri, yasağı gözet,
se’âdete kavuşamaz, islâmiyyetden ayrılan!

Tâ önceden âdet oldu, kim ekerse o biçer,
pek aldandı, ziyân etti, ekmeden buğday uman!
Yetmişiiç fırkadan ancak (Ehl-i sünnet) kurtulan,
Resûlullahın yolunu onlardır bize sunan!

Önceki İçerikEy Dermanê Dıl u Cana Muzaffer Gürler İlahi Sözleri
Sonraki İçerikSoru Din Nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here