Mehmet Tevfik Temiztürk Domuzlarını Linç Eden Zihniyet Cennete Girer mi Şiiri

Her tür vîcdansızlığı Rab’bîmîz menedîyor,
Merhametsîzlîklerde Rab’den korkunuz, dîyor…

Mal olmadıklarından ümmet sayılıyorlar,
Aç kalabîlîyorlar çünkü can taşıyorlar…

Mîsafîrperver olmak var îken vîcdansızdık,
Tanrı mîsafîrîne îhanetle davrandık…

Derdînî anlatmaktan acîz zavallı hayvan,
Ruhunu dîndîrdî mî onu katletmîş olman?

Kedîsînî hapseden nasıl cehennemlîkse,
Köpeğe su îçîren bîr kadın cennetlîkse…

Ekmek verîlebîlîr su verîlebîlîrdî,
Taş ve sopalar île lînç hak edîlmemîştî…

Kul hakkı konusunda Rab’bîm affetmem, dîyor
Domuz Rab’den davacı hellalleşîlemîyor…

“Merhamet etmezsenîz merhamet görmezsînîz,”
Hakk’ı emreden Rab’be bîz çok merhametsîzîz…

(2015)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here