Mehmet Tevfik Temiztürk Kırk Kırık Küp Kırkının da Kulpu Kırık Küp 3 Şiiri

îşe yaramıyordu, baştan savma bîr şeydî,
Parça parça kırılan, değîşîk bîçîmdeydî…

Buzdolabına aît, sebzelîğîn kabıydı,
Şahsımı kurtaracak, bîr kâr sağlayacaktı…

Dolaptan çıkarmakla, bîr plân düşünmüştüm,
Oturma odasında, usul gelîştîrmîştîm…

Anlatması çok uzun, kısa kesmem gerekîr,
Atlamadan okunsun, anlaşılmayabîlîr…

Yalnız yaşıyorum ya, sokak kedîlerîyle,
Ev kedîlerîm de var, edebî terbîyeyle…

Konuya gîrîyorum, dîkkatle okunmalı,
Saçma sapan da gelse, saygı da duyulmalı…

Bîlgîsayar sîstemîm, îçîn tertîbat yaptım,
Kocaman bîr yazıcı, onu da asacaktım…

Karşımda bîr televîzyon, 81 ekran kadar,
PC île bağlantılı, şahsıma uyum sağlar…

Odam oldukça dar, kedîler koşuşturur,
Şahsımda astım vardır, bel fıtığı da zordur…

Bunlar kî sorun değîl, Word şahsıma lazımdır,
Malzemeler uyumlu, hîç ayrılmamalıdır…

Bütün sır tertîbatta, bîr köşe oluşturdum,
Yer kaplamamalıydı, usulden huzurluydum…

Televîzyon duvarda, 1 metre yükseklîkte,
4 metre karşımda, batmayacak nîtelîkte…

Uzanmalı bîr sîstem, şahsım yere uzandı,
Balkon kapısı da var, yerîme çok yakındı…

Yükseltî yerleştîrdîm, bîlgîsayar üstünde,
Tam açılmış şekîlde, montajlanmış bîçîmde…

Televîzyonum île karşı karşıya durur,
Açıldıklarında ve kullanıldıklarında…

Fare yerîn üstünde, yer zaten parkedendîr,
Yere uzanmışız ya, klavye elîmdedîr…

Yazıcıyı da astık, bîr adam boyu kadar,
Sîstem şahsıma uygun, bedene vermez zarar…

Sağ kolumun yanına, sebze kutusu koydum,
Buzdolabından alıp, sîstemî oluşturdum…

Sebze kutusu altta, îçînde gereçler var,
Değersîz malzemeler, lâzım olan her şey var…

Pek yer kaplamadılar, yazıcıyı da astım,
îrî yazıcılardan, tellerle de bağladım…

Bağlantı uyguladım, çelîk teller kullandım,
Paslanmayan cînslerden, ayrıntı hazırladım…

Ev telefonumu da, yukarıya kaldırdım,
Yazıcının üstüne, yîne îple bağladım…

Tavandan gelen îple, başka da bağlantım yok,
Vîda ve îkî çîvîm, bağlantım yîne de çok…

Sonra rastlayacaktım, sîstemîn çöküşüne,
Zarar görmeyecektîk, bîr şükür hürmetîne…

Bîr çengel zayıf olmuş, açılmış bîrden bîre,
Sîstemler yıkılacak, verecektîm bîr fîre…

Neyse kısa keseyîm, sîstemîm bîrden çöktü,
Bîr bağlantı açılmış, çıktı büyük gürültü…

Cam kırıkları vardı, kedîler kaçıştılar,
Şükür canları sağlam, görmedîler bîr zarar…

Bîlgîsayar yerdeydî, yazıcı tepe taklak,
Ev telefonum düşmüş, tüm sîstem tepetaklak…

Bozuntuya vermedîm, çayımı yudumladım,
Sonra kalktım yerîmden, etrafıma bîr baktım…

Önce yazıcımı aldım, camları kırılmamış,
Altına ve üstüne, tek bîr zarar olmamış…

Yazdırmayı denedîm, net bîr şekîlde yazdı,
Hîçbîr sorunu yoktu, şahsım büyük kâr yaptı…

Bîlgîsayar kî sağlam, tek bîr hasar görmemîş,
Ev telefonum dâhîl, zarar dahî gelmemîş…

Cam kırıkları vardı, yazıcının değîldîr,
Nereden gelmîşlerdî, her şey kî yerîndedîr…

Rabbîme bîn şükür kî, ortalıkta zarar yok,
Bu cam kırıkları ne, kırk parça kadardan çok…

Bakınca anladım kî, bunlar cam değîl naylon,
Sebzelîk kutusundan, parçalanmış alüvyon…

Bîlgîsayar sağlamdı, dîğerlerî de temîz,
Bîr tevafuk oluşmuş, hîç zarar görmemîşîz…

Tertîbatın düşerken, yerçekîmînî almış,
Sebzelîk kırılırken, yastık görevî yapmış…

(2013)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin