Hindistan Mehanpur Şehrin de Yaşamış İslam Alimleri

BEDÎ’UDDÎN ŞÂH MEDÂR
Hindistan’da yetişen tanınmış velîlerden. Doğum târihi bilinmemektedir. 1436 (H.840) senesinde vefât etti. Kabri, Hindistan’da Mekanpûr beldesindedir. İbrâhim Şah Şarkî tarafından kabri üzerine türbe yaptırılmıştır.

Lakabı Şah Medâr’dır. Evliyânın meşhurlarından Muhammed Taygur Şâmî’nin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip kemâle erdi. Sefînet-ül-Evliyâ kitabında, Peygamber efendimizin soyundan geldiği ve seyyid olduğu yazılıdır. Hazînet-ül-Evliyâ kitabında ise baba tarafından, Eshâb-ı kirâmın meşhurlarından Ebû Hüreyre’ye, anne tarafından ise Abdurrahmân bin Avf’a dayandığı kaydedilmiştir.

Tasavvufta yüksek derecelere kavuşmuştur. Uzun zaman bir şey yemez içmezdi. Üzerine giydiği elbise hiç kirlenmez, bembeyaz kalırdı. Her kim onu görse heybeti karşısında ürperir ve Allahü teâlâyı hatırlardı. Bulunduğu bölgede çok meşhur olmuştur. Vefâtından sonra da bu şöhreti devâm etmiştir.

Her sene Cemâz-ül-Ülâ ayında türbesinde özel olarak ziyâret toplantısı yapılırdı. O gün türbesinin etrafı Hindistan’ın her tarafından gelen ziyâretçilerle dolup taşardı. Ayrıca âlimler de bu ziyâret toplantısına katılır, onun hayâtı hakkında konuşmalar yaparlardı. Hayâtı, menkıbeleri ve talebeleri,Tezkiret-ül-Müttekîn adlı kitapta anlatılmıştır.

KAYNAKLAR

1) Ahbâr-ül-Ahyâr; s.170

2) Sefînet-ül-Evliyâ; s.187

3) Hazînet-ül-Asfiyâ; c.2, s.310

4) Dâr-ül-Esrâr fî Havâr-ıBedîüddîn Şah Medâr (Peşâver-1957)

5) Bahr-ı Zehhâr (Vecihüddîn Eşref); s.1006

6) Ayn-ı Ekberî; c.3, s.412

7) The Sufi Ordersih İslâm; s.97

8) Persian Literatüre; c.2, s.1006

9) Mir’ât-ı Medârî

10) Tezkiret-ül-Muttekîn.

Önceki İçerikHalime Hatun Peygamberimizin Süt Annesi Kimdir
Sonraki İçerikSelef i Salihinin Arafatta Yaptığı Dualar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here