Irak Balek Şehrin de Yaşamış İslam Alimleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ŞEYH BÂKIR BA’LEKÎ
Irak’ta yetişen âlim ve velîlerden. İsmi Molla Bâkır bin Şeyh Hüseyin’dir. 1902 (H.1320) tarihinde Senendic’e bağlı Henimen köyünde doğdu. 1973 (H.1393) târihinde Ba’lek’te vefât etti.

Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Köyünde Kur’ân-ı kerîmi hatmetti. Îmân ve İslâm bilgilerini öğrendi ve peygamberler târihine âit kitapları okudu. O civardaki medreselerde okutulan ilimleri tahsîl etti. Arap lisanının inceliklerini öğrendi. 1919 senesinde Borudere köyünde ilim ve edep öğreten fazîletli Molla Es’ad Efendinin derslerine katıldı. Talebeler arasında öne geçip ilim, edep ve zekâsıyla meşhûr oldu.

Molla Bâkır sonraları Senendec’de Molla Abdullah Deşî ve İbn-i Molla Mahmûd’un derslerine de katıldı. Kendilerinden icâzet (diploma) alarak Merîvan’ın nahiyesi Cûr köyüne gitti. Burada evliyâ bir zât olan Seyyid Hasan Cûrî’nin fazîlet sâhibi evlâdının hizmetlerinde bulundu.

Molla Bâkır buradaki medresede talebe okutmaya başladı. Kısa zamanda talebeleri çoğaldı. Şöhreti her yere yayıldı. Onun ilminin, Allahü teâlânın ihsân ettiği mevhibe bir ilim olduğunu herkes anlamış oldu.

Molla Bâkır Ba’lekî, Cûr’da evlenip çoluk çocuk sâhibi oldu. Daha sonra buradan ayrılıp Ba’lek’e geldi. Burası mâmur, insanları zengin, varlıklı kimselerdi. Kısa zamanda Ba’lek’te de sevildi. Çok talebeleri oldu. Çok hürmet ve yardım gördü. MollaBâkır o bölgedeki âlimlerin önde gelenlerinden kabûl edildi.

MollaBâkır, güzel ahlâkı, tevâzuu, insanlara karşı muâmelesiyle örnek bir zât kabûl edildi.

Molla Bâkır, Ba’lek’ten Biyâre’ye gidip oradaki Nakşibendî yolu büyüklerinden Şeyh Alâaddîn hazretlerine katıldı. Aralarında derin bir muhabbet meydana geldi. Sonraları bu zâtı sık sık ziyâret ederek mânevî kemâlâtından, olgunluklarından istifâde etti.

Abdülkerîm Muhammed el-Müderris anlatır: “Hacca gittiğimde birçok büyük zâtla tanışıp görüştüm. Bunlar içinde Molla Bâkır da vardı. Onlardan mânevî istifâdem çok oldu.”

KAYNAKLAR
1) Ulemâünâ fî Hidmet-il-İlmi ved-Dîn; s.125

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş