İzmir’de Yaşamış Hangi İslam Alimleri Vardır

AHMED EĞRİBOZÎ
Büyük âlim ve büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden. İsmi Ahmed’dir. Eğribozî veya Ağrıbozî nisbeleriyle meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. İzmir’de vefât etti. Kabri oradadır.

Zamânının usûlüne göre ilim tahsilinde bulunan Ahmed Eğribozî Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Kısa zamanda ilerleyip tasavvuf yolunda yükseldi. Bağdat’ta uzun müddet kalıp sülûkünü yâni tasavvuf yolculuğunu tamamladı. Bağdat’ta evlendi. Mevlânâ Hâlid hazretleri kendisine insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmak husûsunda mutlak icâzet, diploma ve hilâfet verdi. Uzun müddet Bağdat’ta ikâmet etti. Velî, Allâme Seyyid Ubeydullah Hayderî’den de ders aldı. Şeyh Muhammed el-Cedîd ve Şeyh Abdülgafûr hazretleriyle birlikte insanları Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan yola dâvet etti, ders okutup talebe yetiştirdi. İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünyâ ve âhiret seâdetlerine vesîle olmak üzere İstanbul’a gönderildi. Mevlânâ Hâlid hazretleri vefât ettikten sonra âile efrâdına yardımcı olmak, onların ihtiyâçlarını gidermek için Şam’a dâvet edildi. Oradan İzmir’e gelip yerleşti. Nice yıllar âlimler, talebeler ve halk sohbetlerinde bulunarak ondan feyz aldı.

İlim ve fazîlet sâhibi olan Ahmed Eğribozî, tasavvufda yüksek derece sâhibi olup, mürşid-i kâmil idi. İzmir’de vefât etti.

KAYNAKLAR

1) Hadâikü’l-Verdiyye; s.260

2) Şemsü’ş-Şümûs Tercümesi; s.108

3) Mecd-i Tâlid Tercümesi; s.87

1
2
3
4
5
6
7
Önceki İçerikPeygamberimizin Tayın İle ilgili Hadisi ve Anlamı
Sonraki İçerikGülen Turizm Yozgat Firması İletişim ve Telefon Numarası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here