Zilhicce Ayın’da 10 Günün Özelliği

Allah (c.c.), Adem Peygamberi Zilhicce ayının ilk on gününün birinci günü affetmiştir. işte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) ufak-tefek günahlarını affeder. Allah (c.c.), Yûnus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın kamından dışarı çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhiccenin üçüncü günü Allah (c.c.). Zekeriyya Peygamberin duasını kabul etti. Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c.) muhakkak yerine getirir.

Zilhiccenin dördüncü günü İsa Peygamberin doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c.) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygılan kaldırır. O kimseler aynı zamanda Kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Altıncı günü Allah (c.c.), sevgili Peygamberi Hz. Muhammed’e bütün hayır kapılarını açar. Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c.) rahmet nazarıyla bakar ve onlan ebe-diyyen azaba uğratmaz.

Yedinci günü bütün Cehennem kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk on günü dolana kadar asla açılmaz.

Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükâfatlar verir.

Sekizinci günü İbrahim Peygamberin kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyulduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükâfatlar verir.

Dokuzuncu günü arefe (İbrahim Peygamberin oğlu İsmail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür. Bugünde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) geçmiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. “Bugün dininizi (İs-lâmiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım99 diyen Allah kelâmı bugün inmiştir.

Nihâyet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü de Kurban bayramı günüdür. Bu günde bir kurban kesen kimsenin Allah (c.c.), kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin, hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek tüm günahlarım affeder. Yine bugünde bir mü’minin kamını doyuran veya herhangi kimseye sadaka veren kimseyi Allah (c.c.) kıyamet günü bütün âhiret sıkıntılarından kurtulmuş olarak diriltir. Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud dağı gibi ağrç çeker.

Önceki İçerikRüyada Acele Etmek Görmek Ne Demek
Sonraki İçerikGariplik Tuttu Boynumu İlahi Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here