24.4 C
İstanbul
19 C
Ankara
23 C
Konya
29 Eylül Salı 2020

Kerem Ne Demektir

- Advertisement -
- Advertisement -

KEREM: Cömertlik, severek verme.

Her kim ihtiyâcından fazla bir suyu, muhtaç olanlardan esirgerse, Kıyâmet gününde Allahü teâlânın kerem ve ihsânına kavuşamaz. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

Allahü teâlâ öyle bir ihsân sâhibidir ki, kerem ve ihsânlarını dost ve düşman herkese saçmaktadır. (İmâm-ı Rabbânî)

Kerem; sözle davranışla; maddi yardım ve ikramla insanlara iyi muamelede bulunmayı ifade eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Bu bakımdan, “kerem”, sözlük anlamıyla İslam ahlâkının büyük bir bölümünü içine alır; Bağış (af), cömertlik, iyi davranış, ihsan, güleryüzlü olmak, bu kelimenin ifade ettiği güzel huylar arasındadır.

Bağış (af), cömertlik, iyi davranış, ihsan, güleryüzlü olmak, bu kelimenin ifade ettiği güzel huylar arasındadır.

“Kerem”, sözlükte bu kadar geniş manayı içine alan bir kelime olmakla beraber terim olarak, cömertlik (sehâcûd), şerefli ve asil olmak anlamlarımda kullanılmıştır. “Kerim insan”, “cömert, şerefli, saygın insan” demektir.

Bir hadiste: “Allah’a ve ahiret gününe inanan misâfirine ikram etsin” buyurulmuştur (Nevevî, Riyâzü’s-Salihin, terc. H.H.Erdem, II, 119).

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Aşk Bir Ateş Ocağı Kaside Sözleri

Aşk Bir Ateş Ocağı ilahi Sözü Aşk bir bâhri ummândır, yoktur ânın kenârı Tecelliyât-ı Sübhâni, gönüldedir gönüldeAşk bir ateş ocağı, yok eyler mâsivayı Nazargâhi İlâhi gönüldedir gönüldeAşk...

Fesad Anlamı Nedir

FESÂD: Bozukluk, karışıklık, fitne, anarşi. Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki: Allah'a ve Peygamberine karşı harp edenlerin ve yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezâsı ancak öldürülmeleri veyâ...
- Advertisement -

Gasp Nedir ve Gasp Edenin Hükmü Nasıldır

Gasb, başkasının hakkına zulmen el koymaktır. Sözlükte “bir kimseye üstün gelmek, bir şeyi zorla almak” anlamına gelen gasb kelimesinin hukuk terimi olarak ifade ettiği mâna...

İsbat Nedir

İSBÂT: 1. Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.Bütün varlıklar Allahü teâlânın varlığına alâmet olduğu, O'nun varlığını...

Bir Basamak İnip İkinici Hutbeyi Okumanın Hükmü

Hz. Peygamber (asv)'den günümüze kadar, cuma namazları hutbeli olarak kılna gelmiştir. Cumanın farzından önce, bayram namazlarından sonra hutbe okunur. Cuma hutbesi farz, bayram hutbeleri...

Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 76

Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû Şevk ile bülbüller eyler nağme-i ezkâr-ı HûSâki-i bezm-i ezelden nûş edip câm-ı safâ Mest eder âşıkları ol cür'a-i âsâr-ı HûZevk-i...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here