24.2 C
İstanbul
15.8 C
Ankara
17 C
Konya
11 Temmuz Cumartesi 2020

Misvak Nedir

- Advertisement -
- Advertisement -

MİSVÂK: Bir karış büyüklüğünde kesilmiş, dişleri temizlemek için kullanılan ve Erak denilen ağaçtan veya zeytin dalından yapılan ağaç fırça.

Misvâk; ağzı temizlemeye, cenâb-ı Hakk’ın rızâsına kavuşmaya vesîledir. (Hadîs-i şerîf-Beyhekî)

Misvâk kullanarak kılınan namaz, misvâk kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat üstündür. (Hadîs-i şerîf-Reddülmuhtâr)

Abdest alırken misvâk kullanmak sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnettir). Misvâk, düz ve ikinci küçük parmak kalınlığında, bir karış boyunda olmalıdır. Misvâk, Arabistan’da yetişen Erak ağacının dalıdır. (Düzgün ucundan iki santimetre kadar, kabuğu soyulup, burası birkaç saat suda tutulur. Sonra ezilince, fırça gibi açılır). Erak ağacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır. Nar ağacından yapılmamalıdır. (İbn-i Âbidîn)

Misvâk kullanmanın on beş faydası vardır. Bunlar; sekerât-ı mevtte (son nefeste) Kelime-i şehâdeti söylemeye sebeb olur, dişlerin etlerini pekiştirir, safrayı keser, balgamı ve ağız kokusunu giderir, Allahü teâlâ ondan râzı olur, baş damarlarını kuvv etlendirir, gözleri nûrlanır, hayrı ve hasenâtı (iyilikleri) çok olur, sünnet ile amel etmiş olur, ağzı temiz olur, fasîh-ul-lisân yâni güzel konuşmaya vesîle olur, şeytan gamlanır, misvâklı olarak kılınan iki rek’at namazın sevâbı, misvâksız olarak kılınan yetmiş rek’at namazın sevâbından daha çok olur. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)

Hazret-i Ömer zamânında Şam civârında bir kal’a muhâsara edildi. Öğleye kadar kal’a feth edilemedi. Hazret-i Ömer gadaba geldi. İslâm askerlerini huzûruna çağırdı. “Kal’a feth edilemedi. Kâfirler İslâm askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aramızda birisi bir kusur işlemiş olmasın” buyurdu. Askerler hayret edip, tövbe ve istiğfâr etmeye başladılar.

O sırada bir kişi ağlayarak hazret-i Ömer’in huzûruna geldi. “Ey mü’minlerin emîri! Bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvâkımı aradım, fakat bulamadım. Bu sebeble misvâksız namaz kıldım. Sizin aradığınız kusuru ben işledim” dedi. Hazret-i Ömer ona; “Tövbe ve istiğfâr etmeye devâm et” buyurdu. O da tövbe ve istiğfar okumaya başladı. Bir saat sonra kal’a fetholundu. (Evliyâlar Ansiklopedisi)

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Hakka Aşık Bu Canımız Kaside Sözleri

Hakka Aşık Bu Canımız ilahi Sözü HakTc-a âşık bu cânımız, budur bizim imânımız Dost ile dost olanlar, şol cihânı arzular mı ?Derdine dermânı bulan, Lokmân-ı arzular...

Dünyalık Nedir

DÜNYÂLIK: İnsanın hayatta muhtâc olduğu şeyler, para, mal v.s. Dünyâlık olan şeylerin Allah indinde sivri sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfire bir yudum su vermezdi. (Hadîs-i...
- Advertisement -

Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 34

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında...

Rüyada Kayık Küreğini Görmek

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KAYIK KÜREĞİ: Rüyada küçük kayık küreğini görmek, korku ve tehlikeden selamete kavuşmaya ve güç işlerde durumuna uygun dost ve...

Rüyada Kuş Darısı Görmek

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KUŞ DARISI : Kuş darısı görmek, zorluklarla ele geçen mal ile yorumlanır. Satın almak veya satmak, beyaz darı gibi...

Fırat Türkmen Muhammedim Muhammedim İlahi Sözleri

Doğuştаndır gözde sürme Nurdаndır bulunmаz gölge Yeşil Kubbe güzel türbe Muhаmmed’in Muhаmmed’in Muhаmmed’in Muhаmmed’in Gül kokusu Cаn Ahmed’inTek bаşınа oldu ümmet Yаptıklаrı bize sünnet Hаkk kаtındа büyük ümmet Muhаmmed’in Muhаmmed’in Muhаmmed’in Muhаmmed’in Gül kokusu...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here