Hz Enes bin Malik Duası ve Okunuşu

Bu duaya Hz. Enes İbn-i Malik hayatı boyunca devam etmiştir. Öylece Allah’a sığınmıştır ki böyle sığınma her duada bulunmaz. Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden olan Hannan ve Mennan isimleri ile dua ediyordu. Bu duada Cenab-ı Hakk’ın başka isimleri de vardır. Mesela: Bedî, Celal ve İkram Sahibi gibi sıfatlan vardır. Bu önemli sıfatlar vasıtası ile Hakk’a Sığınmak, mutlaka yapılan duanın kabul olunmasına alamettir. Bu duaya” akşam sabah devam etmek lazımdır. Bir mühimiş için, korku için okunur,’ ihlasla okunması şarttır.

Türkçe Okunuşu:
“Allâhumme innî es’elüke bienne lekel hamdü velâ ilâhe illâ
entel Mennânü, yâ Hannânü yâ Mennânü yâ Bedi’assemâvâti vel
ardi. Yâ zel celâli vel ikrâmi, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ve sallallâhü
sübhânehü alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin vekdi
hâceti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.”

Anlamı : “Allah’ım, hamd Sana mahsustur. Senden başka hamdolmayalayık yoktur. Sen istemeden veren, bol bol ihsan
edensin. Ey Yerleri Gökleri Meydana Getiren, ey Celal ve İkram Sahibi Olan, ey ebedi Hay ve Kayyum olan Allah. Hz.
Muhammed’e, Onun aile ve ashabına rahmet eyle. Arzuları-
mı kabul et. Rahmetinle beraber ey Merhametlilerin En Merhametlisi, Koruyucuların En Koruyucusu.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here