Hz Harun Tesbih Duası ve Anlamı

Hârûn kelimesinin menşei bilinmemekle birlikte “parlayan” anlamına gelir. Harun Peygamber, Hz. Musa (as)’ın büyük kardeşidir. İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmeye başlanıldığı dönemden önce dünyaya gelmiştir. Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’ın kardeşidir. Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yerde adı geçmekle birlikte hayatı ve faaliyetiyle ilgili fazla bilgi bulunmayan Hârûn umumiyetle Hz. Mûsâ ile beraber zikredilmektedir.

Türkçe Okunuşu : (Sübhâne men hüve fî külli şe’nihi lehüvel medhu fî cemî’i şe’nihi minel mecdi vessenâi vel uluvvi hattâ zaharet alâ tesbihil izzeti, sübhânel azîmi ve bi hamdihi.)

Anlamı ”Şanı yüce, medhi sonsuz olan; izzeti, mecdi ve senâsi ve üstünlüğü bulunan, azîm ve hamîd olan Allah’ı noksan sıfatlardan berî kılarım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here