İHTİYAÇ DUASI

ihtiyac anında dua etmek veya  ihtiyaç giderme duası nasıl olur ? Öncelikle Ruh ve nafaka (yeme, içme, barınma) için ve bedeni sıkıntıdan korunmak için insan oğlu bazı ihtiyaçları her zaman vardır. İnsanoğlunun çeşitli dertleri ve dilekleri oluyor. Bu konuda da hz peygamberimiz bize örnek olmuştur. Resulullah (sav) buyurdular ki:“Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin.”  Onun için her neye ihtiyaçınız varsa onu dua ederek gönülden yakarışlar isteyin. Bazen olmadık zamanda olmadık şeyler yaşayabiliriz. Tam da o zaman bir duaya ihtiyacımız olur. Bu nedenle sizler için İhtiyaç sahibinin duası’ni derledik.

Bir kimse bir şeye şiddetle muhtaç olup, bunu Allah’u Teala’dan ikram etmesini bekliyorsa, aşağıdaki duayı okusun. Ayrıca ihtiyaç duası arapça okunuşu Türkçe anlamına da yer verdik. Bu duayı okuduktan sonra yüce Allah’tan ne istiyorsak onu arz edeceğiz. İstek bizden hüküm Allah’tandır. Allahu Teala dilerse kabul eder dilerse kabul etmez. Ama biz kabul olunacağına inanarak dua edeceğiz.

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.

Anlamı: Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a teşbih ederim. Bundan ne dileğiniz veya ihtiyaçınız varsa duada onuda istiyeceksiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin