Kaybolan veya Kayıp Bir Ölü Üzerine Cenaze Namazı Kılmak Caiz midir

Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. Cenaze namazı ölen kimse için kılınır. Müslümanın yükümlülüğü yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden düşen buyruklardandır. Peki Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılmak câiz midir?

Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınabilip kılınamayacağı hususunda ihtilâf vardır. Şâfiî ile Hanbelî mezheblerine göre kılınması caizdir. Çünkü, daha önce İslâm’ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necâşinin vefâtını vahiy yoluyla öğrenen Peygamber (sav) müslümanlan namazgâha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı. Ancak Farz-ı Kifâye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlak cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir (142). Hanefî ile Mâliki mezhebine göre gâib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.

Suda boğulan kimse için, boğulup öldüğü kesinlik kazandığında, vücudunun herhangi bir parçası bulunmuşsa üzerine cenaze namazı kılınır, bir beze sarılıp kabre konur. Cesedinden hiçbir parça bulunamamışsa yine gıyaben cenaze namaz kılınabilir. Bu kimse bulunamadığından şüphesiz kabri de olmayacaktır. Kemiklerine veya cesedinin bir parçasına rastlanırsa, bu parça kabre konabilir. Bu kimsenin ölüm tarihi boğulduğu tarih veya galip zanna göre takdir edilen tarih kabul edilir.

(142) Muğni’l-Muhtâc, c. 1, s. 345; Fıkhüs-Sünneh, c. 1, s. 535

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin