Allahım Faide Vermeyen İlimden Kabul Olunmayan Amelden Müstecab Olmayan Duadan Sana Sığınırım

İlim, hayatta en kıymetli varlıktır. Dünyâ ve âhiret saâdetinin medân ilimdir. îlimsiz ne dünyâ, ne âhiret selâmeti olur. Ancak aaâdete ulaştıran ilim, menfaatli ilimlerdir. Sihir, kehânet, ar âfet, remil ilimleri gibi menfaat te’mîn etmeyen ve haddi zâtında ilim olduğu halde mûcebince amel olunmayan ilimler menfaatli ilim değildir. Bunlarla uğraşmak boşuna vakit geçirmekten başka bir şeye yaramaz.

ilimde olduğu gibi amelde ve Allâh’a münâcat ve niyazda da hulûs lâzımdır. Riyâya mukârin amel, nasıl ki kabûl olunmazsa, kabûle, mazhariyyete lâyık olmayan duâ da, Allah nezdinde kabûl olunmaz. Binâenaleyh böyle ilim, amel ve duâdan Allâh’a yalvar-malıdır kİ, menfaatli ilme, hulûsa mukârin amele ve icâbete lâyık duâya ehil olmaya hidâyet buyursun.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here