Peygamberimizin Ağaç İle ilgili Hadisi ve Anlamı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ağaç diken hiçbir kişi yoktur ki, onun için diktiği ağacm meyvası kadar, amel defterine ecir ve sevab yazılmış olmasın.”

İZÂHI

Zirâat ve san* at ve ticâret, ormancılık ve bunlarm maddî ve mâ-nevî fâideleri hakkında müteaddit hadîs-i şerifler vardır. îmâm-ı Şâfiî merhum, kazancın en fâideiisi, evvelâ zirâat, sonra san‘at ve sonra ticâret olduğunu beyan eylemiştir.

Bu beyan, iktisap vâsıtalarının fert ve cemiyet için fâidesi bakımındandır. Yoksa herkes zi-râatçı, san‘atkâr ve tâcir olamaz, ve her iklim ve mahal zirâata elverişli bulunmaz. Binâenaleyh, insan ne ile te’mîn-i maSşet ediyorsa, onda sebat edip faâliyet ve kabiliyyetini ilerletmeye çalışmalıdır. Gerek zirâat ve san*atın ve gerek ticâretin verimi, bilgi ve sa’yin derecesiyle mütenâsip olarak zuhûr eder. Şu halde her şeyden evvel bilgi edinmeye ve mütemâdiyen çalışmaya gayret etmek lâzımdır

Bu hadîs-i şerîfde, meyvalı ağaç dikmenin uhrevî fâidesi beyan buyurulmuştur. Ağaç dikmek sadaka-i câriye ve dâimedendir. O ağaç semere verdikçe ve bundan insan ve kuşlar fâidelendikçe, dikenin amel defterine sevab yazılır. Velevki, o ağaç dikenin mülkünden çıkıp başkalarına geçmiş olsun. Zîrâ ecir ve sevab, dikmenin mükâfâ-tıdır. Lüzum olmadıkça meyvalı ağaçlan kesmek memnûdur. Hu-lefâ-yi Râşidîn ve diğer âdil İslâm hükümdarları, düşman arazisinden girdikleri yerlerdeki meyvalı ağaçlan kesmemek için ordularına emir verirler ve hilâfmda hareket edenleri tecziye ederlerdi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt