Peygamberimizin Uyuşturan Maddeler İle ilgili Hadisi ve Anlamı

Resûlullah (S.A.S.) her sekir veren ve uyuşturan maddelerden nehiy buyurmuştur.

İZAHI
Diğer hadîs-i şeriflerde de beyan buyurulduğu üzere, akıl ve beden nimetini ihlâl edip, türlü hastalıklara ve cürüm ve cinâyetlere ve âilelerin sefâletine sebeb olan serhoşluk, îslâm Dîni’nde şiddetle memnû’ olduğu gibi, kokain, esrar, afyon gibi o mâhiyette uyuşturucu maddeler memnû’dur. Bu maddelerin tahribat ve zararları yalnız kullananlara münhasır kalmayıp nesillerinde de te’sîrini gösterir. Anormal, ahmak ve muhtelif hastalıklarla dünyâya gelen çocuklar, ana ve babalarının cürümlerinin kurbanlarıdır.

Bu maddelerin sıhhat, akıl ve ırk üıerindeki tahrfbâtı ilmen ve bittecrübe gün gibi meydanda olduğu halde, bâzı şahıslarca müskirat isti‘mâli, levazımı medeniyyeden addolunmaktadır. Bu akılda olanlara şaşmamak mümkün değildir.

231 No.lu hadise bakınız.

Önceki İçerikİstiğfar Duası Nedir Nasıl Yapılır
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Yiyecek ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here