Hadis Tarihi Nedir

Hadis Tarihi : Hz. Peygamber (s.a.s)’in hadislerinin rivayetini, rivayetindeki gelişmeleri, tedvin ve tasnif devrelerini tarihî seyri içinde ele alan ilim dalına denir. Konusunu kısaca hadislerin Hz. Peygamber’den işitildiği veya görüldüğü şekilde rivayet edilmesinden başlayıp çeşitli devreler geçirerek nasıl ve hangi şartlar dahilinde nesilden nesile ulaştığı ve ne gibi eserler verildiği teşkil eder.

Hadis tarihine ait bilgileri içeren eserler son zamanlarda yazılmaya başlanmıştır. Bunlardan birkaçını kaydetmekte fayda vardır: Hadis Tarihî: İzmirli İsmail Hakkı (İst. 1340) Hadis Edebiyatı Tarihi: M. Zübeyr 114 Sıddîkî, Tercüme, Y. Ziya Kavakçı (İst. 1966). Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemmâm b. Münebbih: Prof. Muhammed Hamîdullah Terc. Kemal Kuşçu (İst. 1967). Terc. Dr. Talat Koçyiğit (Ank. 1967). Hadis Tarihi: Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Ank. Miftâhu’s-Sunne ev Tarîhu Funûni’l-Hadîs: Muhammed Abdulazîz el-Hûlî. Lemehât min Târîhi’s-Sunne ve Ulûmi’l-Hadîs: Abdulfettâh Ebu Gudde. Hadis İlimleri ve Hadis tarihi: Dr. A. Osman Koçkuzu (İst. 1983) Hadis Edebiyatı: Dr. İ. Lütfü Çakan (İst. 1985). Hadis İlimleri Edebiyatı: Dr. Mücteba Uğur.

Önceki İçerikEzan İle Kamet Arasında Yapılan Duanın Kabul Olacağına Dair Rivayet Var Mıdır
Sonraki İçerikHasa’is Ne Demek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here