İn Sahhal Haber Ne Demek

İn Sahha’l-Haber : “Eğer haber sahih ise” manasına gelen bu sözler, Muhammed b. İshak b. Huzeyme (İbn Huzeyme) tarafından sahihinde yer yer kullandığı tabirlerden biridir. Adı geçen âlim çok ihtiyatlı, hadis üzerinde son derece titiz bir muhaddis olarak bilinir. İhtimal isnadı üzerinde en küçük bir tenkit vaki olmuş hadislerin Hz. Peygamber (s.a.s)’e nisbetinin vebalinden kaçınmak üzere hadisi vereceği bab unvanı içinde in sebete keza (şayet sabit ise hadis budur) veya in sahha’l-haber gibi bir ifade kullanmıştır.

Meselâ, “babu fedâ’ili Şehr Ramadân in sahha’l-haber…”498 Böyle bir metod sadece İbn Huzeyme’ye ait ise de İslâm âlimlerinin isnadı ya da metni tenkid edilen hadisleri sıhhati üzerinde kesin kanaat hasıl olanlardan ayırmak bakımından tuttukları yolu göstermesi bakımından önemli görülmüştür.

Önceki İçerikVesvese Sebebiyle Zihne Gelen Kötü Sözlerden Dolayı İnsan Günahkâr Olur mu
Sonraki İçerikİntika Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here