Amenerrasulü Ayetinin Fazileti ve Sırları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kuranı Kerim’de bulunan Bakara süresinin ayetleri ve Bakara Suresinin son iki ayetin de bulunan Amenerrasulü veya Âmener Resûlü olarak bilinen ve hakkında bir çok Hz. Peygamberimizin hadis-i şerifi bulunan Amenerrasulü’nün fazileti ve sırlarını bir çoğumuz merak etmekteyiz. Öncelikle bilinmelidir ki her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Bu nedenle amenerrasulü ayetlerini okuduğunuzda bir dua niyeti ile’de okuyabilirsiniz.

Amenerrasûlü, Bakara Suresi Son iki Ayeti yani 285-286. ayetlerin’de bulunur.
Kur’ân-ı kerîmin ikinci ve en uzun sûresi. Bekara sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). İki yüz seksen altı âyettir. İçerisinde Allahü teâlânın varlığını, kudretini, büyüklüğünü, peygamberlere itâatin lâzım olduğunu gösteren bekara (sığır) kesme hâdisesi bildirildiği için bu sûreye Bekara sûresi ismi verilmiştir. Bekara kelimesi, sûrenin altmış yedi, altmış sekiz, altmış dokuz ve yetmiş birinci âyet-i kerîmelerinde geçmektedir. Sûre ayrıca, binlerce meseleleri, hakîkatleri ihtivâ etmektedir.

AMENERRASULÜ SURESİ VEYA AYETİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi ile ilgili olarak iki rivayet mevcuttur. Bunlardan ilki İbn Abbas (r.a) kanalıyla gelen rivayettir. Bu habere göre Bakara suresinin sonunda bulunan bu ve bundan sonraki ayet Cibril (a.s) vasıtasıyla nazil olmamış; Râsulûllah (s.a.v) bunları Miraç gecesi vasıtasız olarak işitmiştir.

İkinci rivayet Ebu Hüreyre (r.a)’dan gelen haberdir. Buna göre: “Siz içinizdekileri açıklasanız da gizleseniz de Allah onlarla sizi hesaba çeker.” (Bakara, 284) ayeti inince sahabe-i kirama çok ağır gelmiştir. Sahabe, Rasulullah (s.a.v)’e gelip buna güç yetiremeyeceklerini bildirince Peygamber Efendimiz:

Sizden önceki Yahudi ve hıristiyanların ‘işittik ve isyan ettik!’ dedikleri gibi mi demek istiyorsunuz? Siz onların yaptıklarını aksine işittik ve itaat ettik. Bizi bağışla Rabbimiz, varış ancak sanadır.” deyin buyurdu.

Sahabe bunu duyup teskin olunca hemen arkasından Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duası Okumanın Faydaları
1- Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez.
2 – Okuyan Allah (.c.c)’ın sevgisini kazanır.
3 – Allah (.c.c)’ın himayesine girer.
4 – Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
5 – Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.

ÂMENERRASÛLÜ FAZİLETİ VE YARARLARI
Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti (Âmenerresûlü-yü) geceleyin okuyana, bunlar ona kâfidir.”

“Bakara sûresinin başından dört âyeti, Âyet-ül Kürsî’-yi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin sonunda bulunan üç ayeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allahü Teâlâ’mn izniyle iyileşir.”

“Allahü Teâlâ, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitab yazdı ve o kitabdan iki âyet indirerek Bakara sûresini bu iki âyetle kapadı. Bu iki âyet, bir evde üç gece okunmazsa, Şeytan o eve yaklaşır.”

“Âmenerresûlü’yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur’ân-ı Kerîm, hem de duâdır.”

“Dört şey Arş-ı a’zam altındaki hâzineden indirildi. Fâtiha, âyet-el-kürsî, Âmenerresûlü, Kevser sûresi.” Hazret-i Ömer buyurdu ki:

“Akıllı kişi Bakara sûresinin sonunda bulunan âyetleri (Âmenerresûlü) okumadan uyumaz.”

Hazret-i Ali buyurdu ki: “Bakara sûresinin sonundan üç âyet-i kerîmeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben akıllı diyemem.”

İmâm-ı Nevevî buyurdu ki: Bu âyet-i kerîmeleri okumak geceyi ihyâ etmeye kâfidir. Bazıları da, kötülüklerden korunmasına kâfi gelir demişlerdir.

İbni Âbidîn buyuruyor ki:

“Defin bittikten sonra, birkaç dakika etrafmda oturup veya çömelip, sessizce Bakara sûresinin başmı ve sonunu okumak meyyit için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır.”

Abdullah ibni Mes’ûd buyurdu ki:

“Resûlullah efendimize Mi’rac’da üç hususi şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. İkincisi, Âmenerresûlü, ü-çüncüsü ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.”

Allâme Bedreddin Aynî buyurdu ki:

“Amenerresûlüyü okuyanlar için, bu âyetler, gece ibâdet, vird ve zikr yerine geçer. Sevâb ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.”

(Âmenerresûlü- Bakara sûresi 285-286. âyetleridir.)

Âmenerrasûlü Suresi Arapça Yazılışı

Âmenerrasûlü Suresi Arapça Okunuşu
Bakara Suresi 285. Ayeti
Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn.

Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih;

Lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih.

Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.

Bakara Suresi 286. Ayeti
Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha,

Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet.

Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na.

Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina.

Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkate lena bih.

Va’fuanna, vagfirlena, verhamna.

Ente mevlâna, fensurna alel kavmil kâfiriyn.

Âmenerrasûlü Suresi Anlamı (Meali)
Rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana (indirilene) iman etti. Hepsi de (mü’minlerin), iman ettiler,

Allâh’a; meleklerine; kitaplarina; resûllerine de iman ettiler

“Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz” dediler.

Ve dediler “işittik ve itâat ettik, magfiretini (gufranını) dileriz, rabbimiz dönüsümüz sanadir.”

Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlası ile yükümlü kılmaz.

Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.

(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma !

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. (“isr” esaret, hapis)

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme !

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı !

Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino