Kur’anı Kerim’de Adaleti Sağlamak ( Yönetim İlkesi) ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kurani Kerimde yönetim ilkesi hakkında neler söylüyor? Adaleti Sağlamayı anlatan ayetler nelerdir? Kuranda geçen yönetim ilkesi ile ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Adaleti Sağlamak Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir?

Bir yönetim ilkesi olarak adalet, ahlaki muhtevalı her kişi-kişi, kişi-toplum ilişkisinde dengeli olma; haklıya hakkını, suçluya cezasını verme olarak tanımlanabilir. Fakat bunun belli bir formu yoktur. Her tekil ilişkide büyük bir teyakkuzla, vicdanî bir keskinlikle, bilgisel bir uzak ve geniş görüşlülükle bulunabilecek bir şeydir. Bunun anlamı adaletin hiç bir ölçüsü olmayışı, tamamen izafi oluşu değil; neyin adilane olduğunu herkesin sağduyu ile tespit edebileceğidir. Kuşkusuz neyin adilce, neyin zalimce olduğunu tespit etmek için nesnel ölçütler sözkonusudur. Kur’an adaleti bütün beşerî ilişkilerde olduğu gibi, özellikle yönetim konusunda da bir ilke olarak koymaktadır.

Sâd Suresi 26. Ayeti : Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni Allah´ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah´ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.

Nahl Suresi 126. Ayeti : Eğer cezalandıracaksanız, size reva görülen eziyetin misliyle mukabele edin. Şayet kendinizi tutarsanız, bu kendini tutanlar için daha iyidir.

Mumtehine Suresi 8. Ayeti : Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. Allah adil olanları sever.

Nisâ Suresi 105. Ayeti : (Ey Muhammedi) İnsanlar arasında, Allah’ın sana gösterdiği ile hükmetmen için kitabı sana hak olarak indirdik. (Öyleyse) hainlerin savunucusu olma.

Nisâ Suresi 106. Ayeti : Allah’tan bağışlanma dile. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Nisâ Suresi 107. Ayeti : Kendilerine hâinlik edenleri savunma. Doğrusu, Allah hainlikte direnen günahkarları sevmez.

Nisâ Suresi 108. Ayeti : Allah’ın hoşnut olmayacağı sözü geceleyin kurarlarken, kendileriyle beraber olan Allah’tan gizlemiyorlar da, insanlardan gizliyorlar. Allah yaptıklarının hepsini bilmektedir.

Nisâ Suresi 109. Ayeti :  İşte siz onları dünya hayatında savunuyorsunuz, ama kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacaktır veya kim onlara vekil olacaktır?

Nisâ Suresi 135. Ayeti : Ey inananlar! Kendiniz, ana-babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsa -ki Allah onlara daha yakındır-, Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutun. Âdil olmanız için heveslerinize uymayın. Eğer çarpıtırsanız veya aldırış etmezseniz bilin ki, Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.

Nisâ Suresi 58. Ayeti : Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size bununla, çok güzel öğüt veriyor. Allah işitmektedir, görmektedir.

Mâide Suresi 8. Ayeti : Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin