17.1 C
İstanbul
14.8 C
Ankara
8 C
Konya
26 Ekim Pazartesi 2020

Kur’anı Kerim’de Emzirmek ile ilgili Ayetler

- Advertisement -
- Advertisement -

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Emzirmek kuranda nasıl geçiyor? anne sütü emzirme ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Emzirmeği anlatan ayetler nelerdir? Kuranda bir çocuğu emzirmekle ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Kurani Kerimde bebek emzirme hakkında neler söylüyor?

Bakara Suresi, 233. ayet okunuşu : Vel vâlidâtu yurdi’ne evlâdehunne havleyni kâmileyni li men erâde en yutimmer radâah(radâate), ve alel mevlûdi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil ma’rûf(ma’rûfi), lâ tukellefu nefsun illâ vus’ahâ, lâ tudârra vâlidetun bi veledihâ ve lâ mevlûdun lehu bi veledihî ve alel vârisi mislu zâlik(zâlike), fe in erâdâ fısâlen an terâdın min humâ ve teşâvurin fe lâ cunâha aleyhimâ ve in eradtum en testerdıû evlâdekum fe lâ cunâha aleykum izâ sellemtum mâ âteytum bil ma’rûf(ma’rûfi), vettekullâhe va’lemû ennellâhe bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

Bakara Suresi, 233. ayet: Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği bilinen (örf)e uygun olarak, çocuk kendisinin olana (babaya) aittir. Kimseye güç yetireceğinin dışında (yük ve sorumluluk) teklif edilmez. Anne, çocuğu, çocuk kendisinin olan baba da çocuğu dolayısıyla zarara uğratılmasın; mirasçı üzerinde(ki sorumluluk ve görev) de bunun gibidir. Eğer (anne ve baba) aralarında rıza ile ve danışarak (çocuğu iki yıl tamamlanmadan) sütten ayırmayı isterlerse, ikisi için de bir güçlük yoktur. Ve eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz, vereceğinizi örfe uygun olarak ödedikten sonra size bir sorumluluk yoktur. Allah’tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görendir.

Nisa Suresi, 23. ayet okunuşu : Hurrimet aleykum ummehâtukum ve benâtukum ve ehavâtukum ve ammâtukum ve halâtukum ve benâtul ahi ve benâtul uhti ve ummehâtukumullâtî erdâ’nekum ve ehavâtukum miner radâati ve ummehâtu nisâikum ve rabâibukumullâtî fî hucûrikum min nisâikumullâtî dehaltum bihinn(bihinne), fe in lem tekûnû dehaltum bihinne fe lâ cunâha aleykum, ve halâilu ebnâikumullezîne min aslâbikum ve en tecmeû beynel uhteyni illâ mâ kad selef(selefe), innallâhe kâne gafûran rahîmâ(rahîmen)

Nisa Suresi, 23. ayet: Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerin kızları, kız kardeşlerin kızları, sizi emziren (süt) anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri ve kendileriyle (gerdeğe) girdiğiniz kadınlarınızdan olup koruyuculuğunuz altında bulunan üvey kızlarınız -onlarla gerdeğe girmemişseniz, size bir sakınca yoktur-, sizin sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi biraraya getirdiğiniz (evlilik) haram kılındı. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Hac Suresi, 2. ayet okunuşu : Yevme teravnehâ tezhelu kullu murdıatin ammâ erdaat ve tedau kullu zâti hamlin hamlehâ ve teren nâse sukârâ ve mâ hum bi sukârâ ve lâkinne azâballâhi şedîd(şedîdun)

Hac Suresi, 2. ayet: Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah’ın azabı pek şiddetlidir.

Kasas Suresi, 7. ayet okunuşu : Ve evhaynâ ilâ ummi mûsâ en erdıîh(erdıîhi), fe izâ hıfti aleyhi fe elkîhi fîl yemmi ve lâ tehâfî ve lâ tahzenî, innâ râddûhu ileyki ve câılûhu minel murselîn(murselîne).

Kasas Suresi, 7. ayet: Musa’nın annesine: “Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız” diye vahyettik (bildirdik).

Kasas Suresi, 12. ayet okunuşu : Ve harremnâ aleyhil merâdıa min kablu fe kâlet hel edullukum alâ ehli beytin yekfulûnehu lekum ve hum lehu nâsıhûn(nâsıhûne).

Kasas Suresi, 12. ayet: Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) “Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?” dedi.

Talak Suresi, 6. ayet okunuşu : Eskinû hunne min haysu sekentum min vucdikum ve lâ tudârrûhunne li tudayyikû aleyhinn(aleyhinne), ve in kunne ulâti hamlin fe enfikû aleyhinne hattâ yeda’ne hamle hunn(hunne), fe in erda’ne lekum fe âtûhunne ucûre hunn(hunne), ve’temirû beynekum bi ma’rûf(ma’rûfin), ve in teâsertum fe se turdıu lehû uhrâ.

Talak Suresi, 6. ayet: (Boşadığınız) Kadınları, gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun, onlara ‘darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla’ zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini bırakıncaya (doğumlarını yapıncaya) kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için (çocuğu) emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve ilişkilerinizi) Kendi aranızda maruf (güzellikle ve İslam’a uygun bir tarz) üzere görüşüp-konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz, bu durumda (çocuğu) onun (babası) için bir başkası emzirebilir.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Herşey Allah’ı Zikreder

Bir gece hatırımdadır- bir kervanla fecre kadar yürümüş, sabaha karşı durup bir ormanın kıyısında uyumuştuk. O seyahatte arkadaşımız olan cezbeli bir adam ansızın bir...

Cemal Kuru Bizi Sana Ulaştıran Yolları Sözleri

Cemal Kuru ilahilerinden Bizi Sana Ulaştıran Yolları sözü Yüce Allah’ım, şu karanlık yolları Bîzî sana ulaştıran yollar et îhtîrasla kîlîtlenmîş kolları, Bîrbîrînî kucaklayan kollar etMuhabbetîn gönlümüzde hız olsun, Güttüğümüz...
- Advertisement -

İbrahim Tatlıses Yanarım Sözleri

Hîç gîtmemîş gîbîsîn Kokun hala tenîmde Sen benî unutsanda Yüreğîm senînle… Kor ateşler îçînde Yanıyorum yemîn olsun Senî benîm kadar kîmse Sevmeyecek bîlîyorsun… Yanırım Yanarım sevgîmîze Yanarım Yanarım îkîmîze Yanarım Yanarım ne oldu bîze… Ben...

Mehmet Tevfik Temiztürk Hoca Efendiler Aydınlatıyorlar Şiiri

Suallerîmîzle tek tek îlgîlenîyorlar, Büyük sabır îçînde bîzî aydınlatıyorlar…Sualler basîtte olsa, hîç încîtmîyorlar, Kes sesînî! Sen otur yerîne! Demîyorlar…Senî utanmaz adam! Sen ey ahlâksız kadın! Haddînî bîlmez...

Hepatit B Sarılık Aşısı Nedir ve Önemi

Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü insandan insana kan, kan ürünleri ve enfekte vücut sıvıları yoluyla...

Cuma Hutbesi 9 Kasım 2018

SAĞLIK: DÜNYALARA DEĞER NİMET Muhterem Müslümanlar! Okuduğum âyet-i kerimede Hz. İbrahim, Yüce Rabbimizi şöyle tanıtmaktadır: “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here