Kur’anı Kerim’de Ucuz ile ilgili Ayetler

Yusuf Suresi, 20. ayet okunuşu : Ve şerevhu bi semenin bahsin derahime ma’dudeh, ve kanu fihi minez zahidin.

Yusuf Suresi, 20. ayet: Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli (birkaç) dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler.


Nahl Suresi, 95. ayet okunuşu : Ve lâ teşterû bi ahdillâhi semenen kalîlâ(kalîlen), innemâ indallâhi huve hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

Nahl Suresi, 95. ayet: Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah Katında olan sizin için daha hayırlıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here