Mutaffifin Suresi Kaç Ayettir Hakkında Bilgi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Mutaffifin süresi kaç ayetten oluşur? Yüce Allah tarafından gönderilen surelerdendir. Ankebut sûresinden sonra ve Bakara suresinden önce Mekkeyi mükerreme döneminde inmiştir. Kur’an’ın mevcut Mushaflardaki seksen üçüncü suresidir ve Otuz altı âyet, yüz doksan dokuz kelime ve yedi yüz otuz harften ibarettir. Adını ilk âyetinde geçen “mutaffifîn” kelimesinden alır. Sözlükte “ölçü ve tartıda hile yapmak” anlamındaki tatfîf kökünden türeyen mutaffif “hile yapan” demektir. Fâsılası م، ن  müm nun harfleridir. Mekkî sûrelerden olup ayrıca Tatfîf olarak da anılır. Ayrıca  Mutaffifin suresi kaçıncı cüzdür.? diye merak edenler için 30. cüz’de yer almaktadır.

Mutaffifîn sûresinde, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren ortaya çıkıp süregelen hak ehli ile bâtıl taraftarları arasındaki mücadelenin Asr-ı saâdet’te cereyan eden bazı sahnelerine temas edilmekte, her iki zümrenin âhiretteki âkıbetleri hakkında kısa tasvirler yapılmaktadır.

Sure dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, alışverişte dürüst davranmayanlara savas açmakla başlamaktadır. Surenin ikinci bölümünde inkarcıların ve azgınların durumuna yer verilir. Üçüncü bölümde, kötülere karşılık iyilerin durumu, yüksek makamları kendileri için hazırlanan nimetler, kıyamet gününde koltuklara oturarak içecekleri güzel şerbetler tasvir edilir. Son bölümde ise, iyilerin bu aldatıcı ve batıl azgın ve sapıklardan gördükleri kötü muameleler anlatılır:

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

2.Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

3.Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

4,5,6.Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

7.Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir.

8.“Siccîn”in ne olduğunu sen ne bileceksin.

9.O, yazılmış bir kitaptır.

10,11.O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline!

12.Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.

13.Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.

14.Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

15.Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

16.Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

17.Sonra da onlara, “Yalanlamakta olduğunuz işte budur” denecektir.

18.Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

19.“İlliyyûn”un ne olduğunu sen ne bileceksin.

20.O, yazılmış bir kitaptır.

21.Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.

22.Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler.

23.Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.

24.Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.

25.Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

26.Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.27.O içeceğin katkısı tesnimdir.

28.Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.

29.Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

30.Mü’minler yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

31.Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

32.Mü’minleri gördükleri vakit, “Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir” diyorlardı.

33. Hâlbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

34. İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler.

35. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

36. Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?

Mutaffifin Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
1. Veylun lilmutaffifiyne.
2. Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.
3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.
5. Liyevmin ‘azıymin.
6. Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.
7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
8. Ve ma edrake ma sicciynun.
9. Kitabun merkumun.
10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esiymin.
13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul’evveliyne.
14. Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.
15. Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
16. Summe innehum lesalulcahıymi.
17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
18. Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.
19. Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.
20. Kitabun merkumun.
21. Yeşheduhulmukarrebune.
22. İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.
23. ‘Alel’eraiki yenzurune.
24. Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.
25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
27. Ve mizacuhu min tesniymin.
28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
30. Ve iza merru bihim yeteğamezune.
31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
33. Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.
34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
35. ‘Alel’eraiki yenzurune.
36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi