29.3 C
İstanbul
33.8 C
Ankara
34 C
Konya
5 Temmuz Pazar 2020

Naziat Suresi Kaç Ayettir Hakkında Bilgi

- Advertisement -
- Advertisement -

Naziat süresi kaç ayetten oluşur? Kur’an-ı Kerîm, Allah’ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır.  Kur’ân-ı Kerim’in surelerinden biri olan Naziat suresi Mekkeyi mükerreme döneminin sonlarında nâzil olmuştur. Nebe’ sûresinden sonra, İnfitâr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in mushaftaki sıralamada yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre seksen birinci sûredir. Kırk altı ayet, yüz yetmiş kelime ve yedi yüz otuz harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup fasılası, elif, mim ve he harfleridir. Naziat suresi kaçıncı cüzdür? diye merak edenler için 30. cüz’de yer almaktadır. bazı tefsirlerde ise “Ve’n-nâziât” şeklinde isimlendirilmiştir. Bunların dışında “es-Sâhire” ve “et-Tâmme” adlarıyla da anılmaktadır

Nâziât, Kur’ân-ı Kerîm’in altmış yedinci sûresi Mülk’ten itibaren başlayıp Kur’an’ın sonuna kadar devam eden, dördü hariç hepsi Mekkî olan, pek azı müstesna kıyamet gününe temas eden sûreler arasında yer almış ve etkileyici üslûbuyla hitap ettiği herkese sorumluluk duygusu telkin etmeyi hedeflemiştir. Mufassal grubu sûreler içinde yer alan Nâziât’ın Hz. Peygamber tarafından Meâric sûresiyle birlikte namazın bir rek‘atında okunduğu rivayet edilmiştir. Nâziât sûresi Hakkında genellikle Amme cüzü tefsirleri bağlamında çalışmalar yapılmıştır.

Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla)

1.Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

2.Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

3.Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

4.Derken, öne geçenlere,

5.Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

6,7.Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

8.O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

9.Onların gözleri (korku ile) inecektir.

10.Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?”

11.“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”

12.“Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür” dediler.

13.Hâlbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir.

14.Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

15.(Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?

16.Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

17.“Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır.”

18.“Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

19.Seni Rabbine ileteyim de O’na karşı derinden saygı duyup korkasın!”

20.Derken Mûsâ ona en büyük mucizeyi gösterdi.

21.Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti.

22.Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

23.Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

24.“Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” dedi.

25.Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

26.Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

27.(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

28.Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

29.O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

30.Ardından yeri düzenleyip döşedi.

31.Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

32.Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

33.Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

34,35.En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

36.Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

37,38,39.Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

40,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

42.Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

43.Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

44.Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.

45.Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.

46.Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

Naziat Suresi okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
1. Vennazi’ati ğarken.
2. Vennaşitati neştan.
3. Vessabihati sebhan.
4. Fessabikati sebkan.
5. Felmudebbirati emren.
6. Yevme tercufurracifetu.
7. Tetbe’uherradifetu.
8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
9. Ebsaruha haşi’atun.
10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
11. Eiza kunna ‘ızamen nehıreten.
12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
14. Feiza hum bissahireti.
15. Hel etake hadiysu musa.
16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
17. İzheb ila fir’avne innehu tağa.
18. Fekul hel leke ila en tezekka.
19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
20. Feerahul’ayetelkubra.
21. Fekezzebe ve ‘asa.
22. Summe edbere yes’a.
23. Fehaşere fenada.
24. Fekale ene rabbukumul’a’la.
25. Feehazehullahu nekalel’ahıreti vel’ula.
26. İnne fiy zalike le’ubreten limen yahşa.
27. Eentum eşeddu halkan emissema’u benaha.
28. Refe’a semkeha fesevvaha.
29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.
30. Vel’arda ba’de zalike dehaha.
31. Ahrece minha aeha ve mer’aha.
32. Velcibale ersaha.
33. Meta’an lekum ve lien’amikum.
34. Feiza caetittammetulkubra.
35. Yevme yetezekkerul’insanu ma se’a.
36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
37. Feemma men tağa.
38. Ve aserelhayateddunya.
39. Feinnelcahıyme hiyelme’va.
40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse ‘anilheva.
41. Feinnelcennete hiyel me’va.
42. Yes’eluneke ‘anissa’ati eyyane mursaha.
43. Fiyme ente min zikraha.
44. İla rabbike muntehaha.
45. İnnema ente munziru men yahşaha.
46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa ‘aşiyyeten ev duhaha.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Abdulbaki Kömür Hani Dostum Sözleri

Hani bizdik dünyanın beklediği, hani bizdik rahmetin bereketin mayaladığı hamur, biz bölecektik ekmekleri kan değmeden gözyaşı yürümeden damarlarına. Hani bizdik her tarlayı sulayan yağmur,...

Fırat Türkmen El Gözünde Dertsiz Gamsız Biriyim Sözleri

El gözünde dertsiz gamsız biriyim Benim neler çektiğimi kimbilir Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kimbilirSinemdedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler...
- Advertisement -

At Kestanesi – Kısaca

Işık: Tam güneşli yerlerde yetişir. Nem ve su: Orta derecede nem ve su ister. Toprak: İyi drene olabilen, kum, asidik, alkali topraklara toleranslıdır. Boy: 20-25m Taç genişliği: 10-15m Anavatanı...

Cuma Hutbesi 13 Eylül 2019

HER CAN DOKUNULMAZDIR Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap...

Mantık Ne Demek

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Kabede Tavafın İkinci Dönüşün Duası

Gecen yazımızda sizler için kabede tavaf yani dönüşerin birinci duasını hazırlamıştık. Şimdi Kabe dönüşün ikinci duasını sizler için derledik. Hem arapçasını hemde okunuşunu okuyabilirsiniz.Kabenin...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here