D Harfi ile ilgili Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Bir çok okul öğrencilerimize yardımcı olacak bir konu derledik. Bu nedenle her öğrenciye ve okul sınıflara eğitim bakımında lazım olan bir sözlüktür. Öğrencilerimiz aşağıda ki zıt anlamlı kelimelerden kolayca derslerini veya ödevlerini yapabilecekler. Bu nedenle Zıt anlamlı kelimeleri, genel anlamda “eş anlamlı kelimelerin tam tersi” olarak düşünmek doğru olabilir. Aşağıda, sıkça kullandığımız zıt anlamlı kelimeler, sizler için alfabetik olarak sıraladık. İşte tablo şeklinde d harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler tablosu..

Not : Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Örneğin “deniz” kelimesinin zıt anlamlısı olarak “göl, okyanus, nehir” gibi kelimeler aklımıza gelmemelidir. Çünkü bir kelimenin zıt anlamlısı olabilmesi için, onun bir özellik veya nitelik bildirmesi gerekmektedir.

SÖZCÜKZIT ANLAMLISI
Dağılmak Toplanmak
Dağınık Toplu, Düzenli
Dahil Hariç
Dahili Harici
Daim Fani, Bazen
Daima Zaman Zaman
Daimi Geçici
Dalaşmak İyi Geçinmek
Dalgalı Durgun, Sakin
Damgalı Temize Çıkmış
Dar Geniş
Dargın Barışık,Barışmak
Darmadağın Derli Toplu
Davacı Davalı
Dayanıklı Çürük
Değerli Kıymetsiz, Adi
Değersiz Kıymetli, Erdemli
Değişik Alışılmış
Değişken Durağan
Dejenere Soylu
Dekolte Kapalı
Deli Akıllı
Deliksiz Aralıklı
Delirmek Akıllanmak
Deniz Kara
Densiz Terbiyeli, Saygılı
Derin Sığ
Derlemek Dağıtmak
Dert Derman
Despot Demokrat
Devrim Evrim
Dezavantaj Avantaj
Dış İç
Dışarı İçeri
Dik Eğik
Dikey Yatay
Dikit Sarkıt
Dikkafalı Geçimli
Dikkatli Dalgın
Dilaver Korkak
Dilbaz Suskun, Sessiz
Dilber Çirkin
Dinamik Hareketsiz, Sabit
Dinç Bitkin
Dingin Hareketli
Dinibütün Dinsiz, Ateist
Dinsiz Dindar, Dinibütün
Dip Baş, En Üst
Direnmek Boyun Eğmek
Diri Ölü
Diri Solmuş
Disiplin Düzensizlik
Dişi Erkek
Dişli Güçsüz
Doğal Yapay
Doğmak Ölmek
Doğmak Batmak
Doğru Yanlış
Doğru Eğri
Doğrulamak Yalanlamak
Doğu Batı, Garp
Doğum Ölüm
Doğurgan Kısır
Dolaylı Doğrudan, Aracısız
Dolu Boş
Donuk Parlak
Doruk Dip
Dost Düşman
Doymak Acıkmak
Dönek Kararlı, Güvenilir
Dönüş Gidiş
Dövmek Sevmek
Dövüş Barış
Dua Beddua
Dul Evli
Dur Git
Durağan Dinamik
Durgun Hareketli, Dalgalı
Duru Bulanık
Duygulu Hissiz, Gamsız
Duygusuz İçli, Hassas
Düğüm Çözüm
Dünya Ahiret
Dünyevi Uhrevi
Dürüst Hileci
Düş Gerçek
Düşman Dost
Düşmek Kalkmak
Düz Eğri
Düzenbaz Doğru, Dürüst
Düzmece Gerçek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here