Sanayi Devrimi XVIII. yüzyıl sonlarında İngiltere’de başlayıp, hızla Batı Avrupa’ya yayılan ve dünyanın iktisadî çehresini değiştiren büyük bir İktisadî harekettir. 1700’lerin başında İngiltere hâlâ büyük bir tarım toplumuydu. Üretilen birkaç parça ürün küçük atölyelerde ya da evde imal ediliyordu. İngiltere’nin dünya ile olan ticaretinin sonucunda pamuk endüstrisi başladı ve her şey değişti. 1860’ların başında, İngiltere’nin tekstil endüstrisindeki işçilerin yaklaşık beşte biri, 15 yaşından küçüktü. Önceleri biçme ve dokuma makineleri ve fabrikalar için su enerjisi kullanılıyordu, sonra değirmenler kuruldu. İşçilerin yerleşmesi için yeni şehirler inşa edildi. Buharlı motorlar, fabrikalara enerji üretmek için kullanılmaya başlandı.

Demir yolu ve kanal sistemleri geliştirildi. XVIII. yüzyılda önce İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin ortaya çıkardığı Sanayi Devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere yol açmıştır.

Diğer bir gelişme de demirin, odun değil kömür kullanılarak dövülmesiydi. İngiltere ham maddeleri dünyaya yayılmış kollarından getirmeyi ve onları işleyerek dünyanın refah seviyesi en yüksek endüstri toplumu olmayı başardı.

İşte Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de Başlamasının Nedenleri:
• Zengin maden ve kömür yataklarının bulunması
• Demokratik bir yönetimin olması. (İngiltere’de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni vardı. Mülkiyet hakkı ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması önemliydi)
• Güçlü bir ekonomi.
• Kapitalizm doğrultusunda iç piyasada, özgür rekabeti önleyicek engellerin ortadan kaldırılması.
• İngiltere’nin, en büyük sömürge imparatorluğu olması. (Hammadde kaynaklarına ulaşabiliyordu.)
• İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı daha kolay hale getirdi.
• İngiltere’nin bir ada ülkesi olması ve böylece Avrupa’daki siyasi kargaşadan, savaşlardan uzak durabilmesi ve istikrarlı olması.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here