Mevlana Şeytan ile ilgili Sözleri

Büyük ve alimler’den Mevlana Celaleddin Rumi sözleri ve nasihatları ile hayatınıza yön verecek altın değerinde sözleri derledik. İnsan için faydalı olan bilgi, bilgilerin en üstünüdür, en güzel rehberdir. Bu çalışmamdaki amaç, toplumda ortaya çıkan bozulmanın durulması adına, ‘bir damla’ olabilmektir.

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için belirli bir zamanın geçmesi lazımdır. Sürekli doğum sancısı çekenlerin dillerinden inci, mercanlar dökülür. Mevlânâ Celaleddin, “hamdım, piştim, yandım elhamdülillah!” derken en güzel iksiri ve insan-ı kâmilin yolunu göstermiştir.

MEVLANA ŞEYTAN İLE İLGİLİ MESAJLARI

Nice insan suratlı şeytan vardır. Binaenaleyh her ele el vermek lâyık değildir….Hz Mevlana

Sen gönlü karanlık, kederli ve karamsar oldukça bil ki melun şeytanla sütkardeşisin!…Hz Mevlana

Senin düşmanın kimlerdir, bilmiyorsun. Ateşten yaratılanlar, topraktan yaratılmışların varlığına düşmandır….Hz Mevlana

Şeytan birisini kerem sahiplerinden ayırırsa onu kimsiz, kimsesiz bir hâle kor; o hâlde de bulunca başını yer, mahvedip gider….Hz Mevlana

İblis, sen afyona benzersin, daima uyku getirirsin. Şaraba benzersin, aklı, bilgiyi giderirsin….Hz Mevlana

Boş karın, şeytanın zindanıdır. Çünkü ekmek derdi, onun hilesine, düzenine manidir. Dolu karın, bil ki şeytanın pazarıdır. Şeytan tacirleri orada gürültü eder, dururlar….Hz Mevlana

Lânedenmiş iblis, yüz binlerce yıl abdaldandı, müminler beyiydi. Naz ve istiğnası yönünden Âdem ile savaştı, kuşluk vakti kokmaya başlayan pislik gibi rezil oldu….Hz Mevlana

Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu….Hz Mevlana

Bazen halimize Melekler imrenir. Bazen de halimizden Şeytan bile iğrenir….Hz Mevlana

Şeytanla her savaşa korkusuzca varım. İnsan şeytanlaşırsa, işte ondan korkarım….Hz Mevlana

Kibri, kini yok edersen, hem benlikten yakanı sıyırırsın, hem de şeytanın saçından tutar, boynunu vurursun. Sabır sıkıntının anahtarıdır….Hz Mevlana

O şeytanlar, eski hasetçilerdir. Bir an bile yol kesmeden vazgeçmezler, isyan tohumunu eken Ademoğulları da haset yüzünden şeytan olmuşlardır. Kuran’ı oku da bak. insan şeytanlan da, Allah’ın çarpmasıyla şeytan cinsinden olmuşlardır. Şeytan birisini kandırma da aciz oldu mu, bu çeşit insanlardan yardım ister. “Siz dostsunuz, bize dostlukta bulunan, bizdensiniz, bizim tarafimizi tutun” derler. Alemde birisinin yolunu kestiler, birini azdırıp yoldan çıkardılar mı, iki cinsten olan şeytanlar da sevinirler. Birisi imanla can verdi, dinde mertebesi yüceldi mi, iki bölük de feryada, ağlayıp bağırmaya koyulur. Bir edep sahibi birisine akıl verdi, onu doğru yola getirdi mi, iki bölük de dişlerini çiğnemeye hayıflanmaya başlarlar….Hz Mevlana

Gönül, büyük ve geniş bir eve benzer.. Gönül evinin gizli komşuları vardır. Pencereden, duvardaki delikten görüp gözetir, sırlan anlarlar! Ev sahibinin sezinlemediği, hiç bilmediği bir yarıktan, bir delikten onlar, her şeyi görürler. Kur’ân’ı okusana! Şeytan ve kav-mi, gizlice insanların hâlinden koku alırlar. İnsanın bilmediği bir yoldan insanın sırrını anlarlar. Bu yol, duyguyla duyulur yahut buna benzer bir şeyle bilinir yol değildir. Şeytanlar bile o kabalıklarıyla, o kötülükleriyle sırrımızı, fikrimizi, gittiğimiz yolu biliyorlar. Onların bile içimize hırsızlama bir yolu var. Biz, onlann hırsızlıklarından baş aşağı gelmedeyiz. Her an, bize büyük ziyanlar veriyorlar. Delikleri var, yarıklan var; bizi gözetliyorlar….Hz Mevlana

O düşman yok mu, o düşman? Sizin atamza da kin güttü de onu illiyyînden129 zindana attırdı. Gönül satrancının şahını bile mat etti de cennetten çıkarttı, belâlara uğrattı, maskara etti. Güreşte onu yere yıkmak, yüzünü saratmak için onunla savaşa girişti, ona ne oyunlar oynadı. Öyle bir pehlivana bile böyle oyunlar yapan düşmanı sakının, ehemmiyetsiz görmeyin! O hasetçi, bizim anamızın, babamızın tacını tahtını bile el çabukluğuyla kapıverdi; onları, oracıkta, çırılçıplak, ağlayıp inler bir hâlde hor, hakir bırakıverdi. Âdem, yıllarca inleye inleye ağladı. Neden âsiler defterine kaydedildim diye öyle bir ağladı ki, göz yaşlarının aktığı yerlerde nebatlar bitti! Bir bak da hilebazlığını anla. Öyle bir ulu bile, onun hilesi yüzünden saçını, saklını yoldu. Ey balçığa tapanlar, onun şerrinden amanın aman! Onun kafasına “Lahavle” kılıcını vurmaya bakın! Pusudan sizi görüp durur, fakat siz onu görmezsiniz, gaflet etmeyin sakın! Avcı, daima taneler saçar. Saçtığı taneler görünür de yapacağı kötülük görünmez. Nerede tane görürsen sakın oradan. Sakın da tuzağa düşme, kolun, kanadın bağlanmasın!…Hz Mevlana

Kim seni haktan, hakikatten soğutursa bil ki şeytan o adamın içindedir. Derisinin altında gizlenmiştir. Böyle bir adamın içine girip, böyle bir adamın suretine bürünüp, seni aldatmazsa hayâline girer de seni o hayâlle kötülüğe sevk eder. Seni gâh gezip eğlenme, gâh dükkan açıp alışveriş etme, gâh ilim öğrenme, gâh ev bark kurup çoluk çocuk sahibi olma hayâllerine düşürür. Kendine gel, hemen “Lâ-havle” de. Ama sade dille değil; candan gönülden!...Hz Mevlana

Şeytan, insanın yanına kötülük için gelir, şerre teşvik için gelir. Zaten insanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın ne işi var? Böyle bir kişi şeytandan da beterdir. Sen insan olduğun müddetçe, şeytan, senin arkandan koşar, sana gaflet şarabını tattırır. Ey bir işe yaramaz adam! Sen şeytani aşınca, sende şeytanlık huyu hâkim olunca, şeytan bile senden kaçar….Hz Mevlana

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here