Nükleer Nasıl Enerjiyi Üretir

Nükleer enerji nasıl üretilir?
Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17′sini karşılamaktadır. Dünya üzerinde bulunan ülkeler bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli enerji politikaları geliştirerek yatırım yaparlar. İşte bunlardan biri de Nükleer enerjidir.

Nükleer enerji, uranyum veya plütonyum gibi radyoaktif bir elementin atom çekirdeğinin değiştirilmesiyle elde edilir. Bu işleme nükleer bölünme denir. Nükleer enerji atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerjiye verilen addır. Atom, bir nötron tanesi ile patlatılarak bölünür. Uranyum atomunun bu şekilde bölündüğü her seferde enerji açığa çıkar. Nükleer santrallar da uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. Ancak bütün bu değişik tip santrallar ürettikleri ısıyı, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar. Ayrıca üç tane de fazladan nötron üretir ve bu nötronlar daha sonra diğer uranyum atomlarının bölünmesinde rol oynar.

Buna zincirleme reaksiyon denir çünkü bir kez başladığında çok büyük miktarlarda enerji açığa çıkana kadar nükleer bölünme devam eder. Yani bölünme olayı sırasında aynı zamanda enerji de açığa çıkmakta, çıkan enerji çoğu etrafa dağılan parçacıklarla beraber taşınmaktadır.

Bu olaya “kendiliğinden bölünme” adı verilmektedir. Bir nükleer güç istasyonunda bu zincirleme reaksiyon kontrol altında tutulmalıdır. Reaktörün uranyum kaynağı, nötronları yavaşlatan ve kaçanların materyali çok sıcak hâle getirmesini önleyen bir maddeyle çevrelenmiştir. Bu ısıyla ortaya çıkan buhar sayesinde elektrik üreten türbinler çalıştırılmaktadır.

Nükleer santrallerin bazı özellikleri;

1- Nükleer santraller iklim ve doğa koşullarından etkilenmeden sürekli elektrik üretimi gerçekleştirir. Kapasite faktörü %90’lar seviyesindedir.

2- Nükleer santraller işletme sırasında sera gazı salımı yapmazlar. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemede önemli bir alternatiftirler.

3- Elektrik birim maliyet fiyatlandırmasında yakıt maliyeti diğer kaynaklara nazaran çok düşüktür. Dolayısı ile yakıt fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar, elektrik üretim maliyetlerini etkilemez.

4- Nükleer yakıt hammaddesi Uranyum dünyada farklı coğrafyalara yayılmıştır. Nükleer yakıtlar her zaman ve şartta erişilebilirdir.

5- Ayrıca nükleer santrallerin birim elektrik üretimi başına kurulum alanı diğer tüm santrallere göre oldukça küçüktür. Bu nedenle tarım, yerleşim ve doğal hayata minimum etki ederler.

Önceki İçerikUçaklar Nasıl Uçar ve Havada Durur
Sonraki İçerikÜst üste Nasıl Yazılır Ayrı mı Bitişik mi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here