Ş Harfi ile Başlayan Hadisler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Ş harfiyle Başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.
Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.
بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ
Şüphesiz sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafları kendilerini helak etti. Buhari 11/5155
 • Şüphesiz ki sen bir taşsın ne bir zarar verebilir nede yarar sağlayabilirsin. Buhari Hacc 50, 57, Müslim Hacc 248, 251, Ebu Davud Menasik 46
 • Şüphesiz ki Allah beni âlemlere rahmet ve doğru yolu gösterici olarak gönderdi ve zurna ve benzeri çalgı aletlerini, tef ve benzeri aletleri ve putları kaldırıp gidermemi emretti. Müsned 5/267, Ahkam 6/255
 • Şüphesiz sağlık ve boş zaman Allah’ın nimetlerinden iki nimettir, bunlardan insanların çoğu aldanmaktadır. Darimi 2710, Buhari Rikak 1, Tirmizi 2405, İbni Mace Zühd 15
 • Şu beş şey fıtrattandır. Ebu Davud 4198
 • Şu ensar kadınları ne yamandır, dinlerini öğrenmede hayaları engel olmadı. İbni Mace 642
 • Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, altın ve ipek. Ebu Davud 4057, Nesei 5147, İbni Mace 3595
 • Şüpheli şeylerden sakının. Buhari 4/1900, 1903, Nesei 4431, Müslim Musakat 107, 108
 • Şüphesiz Allah her sanatkârı ve sanatını yapandır. Buhari İlahi Kelamın Müdahası 117
 • Şüphesiz bazı şiirler hikmetlidir. Darimi 2707, Buhari Edep 90, Ebu Davud Edep 93, İbni Mace Edeb 41
 • Şirk en büyük zülümdür. Buhari 10/4654
 • Şirk koşmadan inanmazlar. Yusuf 106
 • Şirk üzerine ölen cehenneme gider. Nisa 48, Müslim 92
 • Şirk. Mümin 141, Cin 118,Yunus 106, Lokman 13, 30, Enam 82, 88
 • Şirki Rabbim affetmez. Nisa 48, Zümer 65, İsra 74, 75
 • Şirkin misali. Tirmizi 301
 • Şişmanladığım vakit yine onunla koşuya girdim, bu sefer Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni geçti. Ebu Davud Cihad 2578, İbni Mace Nikah 1979, Ahmed 39, 129
 • Şu adamla beraber namaz kılarak ona sadaka verecek kimse yok mu? Ebu Davud Salat 55, Tirmizi Mevakıt 58, Darekutni 1, Taberani Mucemu’s-Sağir 425
 • Şeytan bile Allah’tan korkarım, diyor. Haşr 16
 • Şeytan ilk kıyası yapandır. Darimi 195, 196
 • Şeytan onları yollarından alıkoydu. Müslim 2865
 • Şeytana demir kamçıdandır, namazda parmak işareti. Müsned 2/119, Bezzar 5631, Taberani Dua 642
 • Şeytanda dostlarına vahy eder. Enam 121
 • Şeytandan Allaha sığının. Müslim 2203
 • Şeytanın arkadaşlığı. Nisa 38, Fussilet 25, Zuhruf 36, 38, Kaf 27
 • Şeytanların haber hırsızlığı önlenmiştir. Tirmizi 3541, Cin 1, 19
 • Şifa ayetleri. Tevbe 14, Yunus 57, Nahl 69, İsra 82, Şuara 80, Fussilet 44
 • Şifa duası. Müslim 2191, 2202, İbni Mace 3528
 • Şigar nikahı haramdır. Nesei 3320, Müslim 1415, Ebu Davud 2074, Darimi 2186, İbni Mace 1883
 • Şiir haramdır. Müslim 2255, 2259, İbni Mace 3755, Ebu Davud 5009, Tirmizi 3008
 • Şiirle dolmaktansa vücudumun irinle dolmasını isterim. Tirmizi 3008
 • Şehrin uzak semtinde bir kadınla oynaştım, kendisiyle cima dışında her şeyi yaptım benim hakkımda hükmünü ver.Tirmizi 3312, Hud 114
 • Şer’i delilleri bilmek Bakara 151, 231, Nisa 113, Cuma 2, Ahzab 34, Buhari 10/4668, Ebu Davud 4604
 • Şerli insan, şunlara bir yüzünü başkalarına da bu yüzünü, gösterendir. Muvatta 4/395, Müslim Akdiye 99, Buhari Ahkam 93/27
 • Şerli Müslümanın misali. Buhari İtisam 3, Müslim Fedail 132, Ebu Davud Sünne 7
 • Şevvalde 6 gün oruç tutmak. İbni Mace 1715, Müslim 1164, Ebu Davud 2433, Tirmizi 756
 • Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. MEVZU Ebu Yezid el Bestami el-Kureyşi 2/735, Eş-Şarani Letafu’l-Minen 147
 • Şeytan Âdemoğlunun damarında kan gibi dolaşır. Müslim 2174, Ebu Davud 4719
 • Şehid, kendi ailesinden yetmiş kişiye şefeat eder. Ebu Davud 2522
 • Şehid, olduğu gibi gömülür. Buhari 9/4174, Ebu Davud 3134, İbni Mace 1515
 • Şehid öldürülme acısını ancak birinizin çimdikleme acısını hissetmesi gibi hisseder. Darimi 2413, Nesei Cihad 35, Tirmizi Cihad 26, 1719
 • Şehidlerin ruhları yeşil kuşlar şeklindedir, cennetin meyvelerinden veya cennetin ağaçlarından tenavül (yeme) ederler. Tirmizi 1691
 • Şehidler taundan ölen, zaturreden, karın ağrısından, yanarak, yıkık altında, hamile. Müslim 1914, İbni Mace 2803, Nesei 1837, Ebu Davud 3111
 • Şehidliği istemenin fazileti. Müslim 1876, 1888, 1914, 1908
 • Şehidliği samimimiyetle kim isterse yatağında bile ölse şehidtir. Darimi 2412, Müslim İmaret 157, Ebu Davud Vitr 26, Nesei Cihad 36, Tirmizi 1705, İbni Mace Cihad 15
 • Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çalıştıranlar, içki içenler ve ipek elbise giyenler yüzünden bu ümmette yere batma, hayvan şekline dönüşme ve gökten taş yağma hadisleri olacaktır.Tirmizi 2280, İbni Mace Fiten 29, Taberani Mucemu’s-Sağir 673
 • Şarkıcılık kazançlarını ve onların bedellerini yemeği yasakladı. İbni Mace 2168
 • Şarkıcının kazancı. Buhari 5/2069
 • Şayet sen insanların kusurunu araştıracak olursan ya onları ifsad etmiş olursun veya ifsad etmeye yaklaştırırsın. Ebu Davud 4888
 • Şefeat. Buhari 13/6015, 14/6468, 16/7310, 10/4688, Müslim 183/302, 193/326, Nesei 4977, İbni Mace 60, 4280, 4310, Tirmizi 2251
 • Şefeatım ümmetimin büyük günah sahiplerinedir. Tirmizi 2552
 • Şefeati, recmi, deccali ve kabir azabını inkâr edecek bir kavim gelecek. Müslim 585, 2867, 2869, İbni Mace 347, 348, Buhari 3/1023, 1028, 1299, Ebu Davud 4751, 4753
 • Şarab ile tedavide yasaktır.İbni Mace 3500
 • Şarab satmak haramdır. Müslim 1578, 1581, Nesei 4639
 • Şarabın haram edilişi. Buhari 5/2279, 12/5640, 14/6641, 5/2061
 • Şarabın haram kılınması. Müslim 3032, 1578, 1580, Maide 90, 91
 • Şarabtan sirke yapmak haramdır. Müslim 1983
 • Şarap içerek ölene, son nefesde cehennem suyu serpilir. Nesei 5641
 • Şarkı söylemek haramdır. Ebu Davud 4922, 4927, İbni Mace 1897, Tirmizi 1096
 • Şarkıcı cariyeleri satmayın, onları satın almayın ve onları öğretmeyiniz. Onlarla yapılan ticaretle hayır yoktur ve onların parası haramdır. Tirmizi 3409, Lokman 6
 • Şaki ve said meselesi.Buhari 3/1286
 • Şalvar giyinme. Nesei 5290
 • Şalvar ile namaz kılma. Ebu Davud 636
 • Şalvar sattım Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e. Nesei 4569
 • Şamda iki sene yolcu namazı kılmıştır. Abdurrezzak Musannef 4354, İbni Ebi Şeybe 517
 • Şarab hastalıktır, ilaç değil. Müslim 1581, Ebu Davud 3873, Tirmizi 2119
 • Şarab içene uygulanacak hadd. Müslim 1706
 • Şaban ayında oruç tutma.Müslim 1161
 • Şafağın siyah ve beyaz ipliğe benzetilmesi. Bakara 187, Müslim 1090, Buhari 4/1786, Nesei 2169, Tirmizi 3149, 3151
 • Şah damarımızdan daha yakındır. Kaf 16
 • Şahid ol ya Rabbi. Ebu Davud Menasik 56, İbni Mace Menasik 84, Müslim 1218
 • Şahitsin konuşamazsın. Müslim Lian 15, Ebu Davud 4533
 • Şaka ile de olsa talak geçerli olur. Ebu Davud 2194, İbni Mace 2039
 • Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefilim. Tergib ve Terhip 5/491, Ebu Davud
 • Şakaları Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in. Ebu Davud 4998, 5002, İbni Mace 4042, Tirmizi 2056, 2060
 • Şakaları da ciddiydi ve yalandan uzaktı. Ebu Davud Edep 80, Tirmizi 2058, Darimi İstizan 68

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat