S Harfiyle Başlayan Hadis i Şerifler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

S harfi ile başlayan hadisler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.

Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Sütreye doğru namaz kıl. İbni Huzeyme 800, Abdurrezzak 2305, Müslim 501, Ebu Davud 687

Sünnetten yüz çeviren benden değildir.Müslim 1401

Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder. Tirmizi 3926

Sürme, gözleri parlatır, kirpikleri büyültür. Nesei 5081

Süryaniceyi 18 günde öğrendi. Tirmizi 2857

Süt amcanın yanına girilir. Nesei 3302

Süt dolu iki kadeh getirildi. Ve bunlardan birini seç denildi. Buhari 10/4508

Süt emme. Müslim 1450

Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabilir. Nesei 2310

Süt içmenin cevazı. Müslim 2009

Süt kardeş kızının haram olması. Müslim 1446

Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır. Buhari Nikah 21, Müslim 1455

Süt ve bal karışımı hüznü giderir. Müslim 22

Sünnete sarılın. Müslim 2674, 2358, Ebu Davud 4604, Tirmizi 2815, İbni Mace 12, 49

Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın. Darimi 204

Sünnete uymak. Buhari 15/7136

Sünnete uymak kurtuluş vesilesidir. Darimi 97

Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa. Darimi 96

Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın, dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının, sonradan çıkarılan şey bidattır, ve her bidat sapıklıktır. Ebu Davud 4607, Tirmizi 2815, İbni Mace 42, Müslim 867, Nesei 1578, 1404

Sünneti terk bidatı doğurur. Ahmed 4/1055

Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız. Darimi Mukaddime, Ahmed 417, 455

Sünnetin terk edilmesi dinin yok olup gitmesinin başlangıcı olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yok olup gider. Darimi 98

Sünnetinde kitap olarak açıklanması. Müslim 1691

Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Darimi 223

Sünnet namazları evde kılınır. Ebu Davud 1300

Sünnet namazlar. Müslim 723, 736, Nesei 874, 869, 1795, Tirmizi 419, 439

Sünnet Nuh’un gemisine benzer ona binen kurtulur. İmam Malik Suyuti Miftahu’l-Cenne 53

Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme, koltuk altını yolma fıtrattandır. Nesei 9

Sünnet vahiydir. Necm 3, 4, Ahkaf 9, Hakka 44, 47, Enam 50, Araf 3, Maide 49, Nisa 105, Nisa 113, Bakara 231, Bakara 151, Bakara 129, Ali İmran 164, Cuma 2, Ahzab 34, Ebu Davud 4604, Hakim Müstedrek 1/93, Beyhaki 10/114, Kıyame 16, 19, Buhari 1/243, Buhari 10/4668, 11/5307, Müslim 687, Ahmed 2/12, 192, İbni Kesir 13/7529

Sünnet, Kur’an’dan ayrı hüküm koyma selahiyyetine sahiptir, haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’an’ın mücmelini beyan eder, Kur’an’ın umumi olan hükmünü tahsis eder. Nisa 59, 65, 80, 113, Haşr 7, Ahzap 34, 36, Ebu Davud 4605, 4604, İbni Mace 12, Necm 3, 4, Nahl 44, Buhari 10/4668

Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir, denilecek. Darimi 2545, Müslim

Su dağıtan en son içer. Taberani Mucemu’s-Sağir 599, Ebu Davud Eşribe 19, Tirmizi Eşribe 20, 1956

Su içmenin şekli. Müslim 2024, 2027

Subhanallah, bu söz Musa’nın kavminin sözüne benzedi. Tirmizi 2271

Sui zandan sakının. Müslim 2563

Sultan velisi olmayanın velisidir. Buhari 11/5228

Suret bulunan eve melek girmez. Müslim 2104

Suret haramdır. Nesei 2033, Müslim 2104, Buhari 5/2296, 4/1929, 7/3145, 16/7432, İbni Mace 2151

Susan kurtulur. Darimi 2716, Tirmizi Kıyamet 50

Suyu ayakta içme. Müslim 2034

Suyu içince sağdakine ver. Müslim 2160

Suyu satmayı yasak etti. Nesei 4635

Süleyman’ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması Nesei 3812

Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast ediyor) Medine çoçuklarıda onunla oynardı. Nesei 1215

Sonradan çıkan her şey bidattır. Ebu Davud Sünne 5, Müslim 866, Nesei İydeyn 22, İbni Mace 7, Darimi 16, 23

Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek. Buhari 1/246

Soy sebebi ile nikâhı haram olanlar süt sebebiylede haramdır. İbni Mace 1937, Nesei 3285

Soy sop davası için ölen bizden değildir. Müslim 1848

Sövmeyin. Müslim 2537, Tirmizi 2043, 2047, Ebu Davud 4894

Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadleri aşanlar helak olmuştur. Müslim 2670

Sözü doğru olanın rüyası da en doğru olur. Müslim 2263

Sözümü aktarın. İbni Mace 24

Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah yüzünü bereketle aydınlatsın. Tirmizi 2794

Sözün sihirlisini söylerdi. Buhari Tıb 12/5791

Size ne oluyor ki üzerinde Allah’ın adı zikredilmiş olan şeylerden yemiyorsunuz. Enam 119

Size sık sık ağzınızı misvaklamayı söyledim. Nesei 6

Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size hitab ettiğim zaman benden alın. Tirmizi 2819

Sizi gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. İbni Mace 43

Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir. Ebu Davud 1452, Tirmizi 3070, İbni Mace 211

Sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızık ve yardım alıyorsunuz. Buhari Cihad 76, 80, Tirmizi 1754, Nesei Cihad 43, İbni Mace Cihad 78

Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir. Tirmizi 2569

Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim, artık edebilirsiniz. Müslim 977, Ebu Davud, 3235, Nesei 2034, Tirmizi 1060

Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Buhari 13/6048

Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebilirsin. Nesei 654

Sohbete gelince selam vermenin adabı. Ebu Davud 5177, Müslim 1479

Sol elle yiyeni men edin. Müslim 2021

Son en alt semaya iner. Buhari Teeccüd 14, Deavat 13, Müslim Misafirun 168

Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cin arkadaşı ile melek arkadaşı olmasın. Darimi 2785, 2737, Müslim Münafıkın, Buhari Rikak 18

Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyende Allah bilir desin. Darimi 179

Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarla taranır gene de dönmezlerdi. Ebu Davud 2649

Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız. Müslim 2667

Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nispetinde yapın. Buhari İhtisam 2, Müslim Hacc 412, Nesei Menasik 1, İbni Mace 1

Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz. İbni Mace Edep 19

Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım. Nesei 1604

Size iki şey bıraktım, Allah’ın kitabı ve benim sünnetim. Muvatta Kader 3, Hakim Müstedrek 1, 93, Darekutni 4/245, Beyhaki 1/114, Bezzar 601, 223, Taberi Es-Sünnet 80, İbni Şahin Et-Tergib Fi Fadaili’l-A’mal 528, Suyuti Camiu’s-Sağir 1/297

Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri sayesinde çıkacaklardır. Tirmizi 3368, Meryem 71

Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin. Tirmizi 2502

Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın. Tirmizi 2250

Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin. Müslim 49, 50, Rüya 2, 6, Buhari İlim 28, Tabir 3, 10, 26, 46, Ebu Davud Tıb 24, Melahim 17, Nesei İman 17, Darimi Rüya 5, 6, Muvatta Rüya 4

Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek ve kendilerini bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı. Tirmizi 2646, 3768, Müslim 2748

Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir. Necm 32

Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz. Bakara 85

Siz Kur’an’dan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi ise bilenine sorun. Ahmed 2/300, 400

Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsunuz, size şah damarınızdan daha yakın olana ediyorsunuz. Buhari Tevhid 9, Müslim Zikir 44

Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar. Muvatta 1/222

Sizde mi körsünüz. ZAYIF Ebu Davud 4112, Tirmizi 2927

Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz kıldırmasın. Nesei 787

Sizden biri Cuma’ya giderse gusletsin. Nesei 1376

Sizden biri ölümü temenni etmesin. Ebu Davud 3109, Nesei 1821, İbni Mace 4265, Müslim 2680, Tirmiz 978

Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının nikâhına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın. Ebu Davud 2082, Tirmizi Nikah 5, Ahmed, 3334, Müslim Nikah

Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça kumaş ile namaz kılmasın. Abdurrezzak 1374, Ahmed 2/255, Buhari Salat 5/2, Ebu Davud 627, Tahavi 1/381

Siyah sarık takmış. Nesei 5308, 5311

Siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeyin için. Müslim 1090, Nesei 2169, Tirmizi 3292

Siz Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız kuşların rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız. Tirmizi 2447, İbni Mace 4164

Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kâfir olarak dönmeyin. Ebu Davud 4686, Müslim 66, Nesei 4130, İbni Mace 3943, Buhari Edep 48/8

Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Müslim Fedail 141

Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır, onları affederdi. Müslim 2748, Tirmizi 3768, Riyazü’s-Salihin 1871, Tergib ve Terhip 6/136

Sırtlan etinin hükmü. Nesei 4303

Sırtta çocuk ile namaz. Ebu Davud 917, Müslim 543, Nesei 828

Sidretu’l-Munteha. Müslim 173

Sigara haramıdır. Araf 157, Nisa 29, Bakara 219, İsra 26, 27, Gaşiye 6, 7

Sihir yapılması Rasulullah efendimize. Müslim 2189

Sihrin hükmü. Müslim 2189

Simsarlık yasaklanmıştır. Nesei 4479

Sineğin kanadındaki ilahi sır. Buhari 7/3098

Sinek bir kaba düşerse ters çevir. İbni Mace 3504, 3505, Buhari Tıb 58, Darimi 1701

Sirke ne güzel katıktır. Nesei 3776, İbni Mace 3316

Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyordun. Şura 52

Seni uyutan Allah beni de uyuttu. Tirmizi 3373, Taha 14

Senin babanda benim babamda ateştedir. Müslim 203, Ebu Davud 4718

Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı. Nesei, Darimi Edahi 16

Sesinizi Kur’an ile süsleyin. Müslim 792

Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir. İbni Mace 1031

Sevablar on mislidir. Buhari Enbiya 37, Müslim Siyam 181

Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Buhari İman 41, Müslim İman 71, Nesei İman 19, Tirmizi 2628

Sevdiğini ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur, sevmediğini de ölçülü sevme bir gün gelir dostun olur. Tirmizi 2065

Sevdiğinizi söyleyin. Ebu Davud 5124, Tirmizi 2393

Sevgi göstermezler. Mücadele 22

Sehv secdesi. Buhari 1/489, 3/1163, Müslim 573, Ebu Davud 1023, Tirmizi 392

Sevindirici bir haber aldığında secdeye kapanırdı. Ebu Davud 2774, İbni Mace 1394

Sevmek Allah içindir. Müslim 2566

Seyyidiyim Ademoğlunun. Tirmizi 3355

Sığırın zekâtı. Nesei 2443

Sığırın zekâtını vermeyenlerin cezası. Nesei 2447

Sıkıntı duası. Müslim 2730

Sıla et, annene vazifeni ifa et. Ebu Davud 1668, Buhari 13/5990

Sılayı rahim farzdır. Müslim 2554

Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsan amel terazisinin yanında ara. Tirmizi 2550

Semada olanının eminiyim. Müslim 632, 1064

Semadadır Allah Müslim 537, Ebu Davud 930, İbni Kesir 4/1783

Semadadır hadisi. Müslim 537, Ebu Davud 930, İbni Kesir 4/1783, Buhari 4351, Müslim 1064

Semanın arası beşyüz senedir. Ebu Davud 4723, İbni Mace 193

Semanın yedi kat oluşu. Muminun 17

Semaya gözleri dikmeyin namazda. Ebu Davud 913, İbni Mace 1045

Semud kavminin helakı. Fussilet 17

Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah’ın birliğine davet et. Müslim 19, Ebu Davud 1584, Tirmizi 621, Nesei 2437, İbni Mace 1783, Buhari 16/7247

Selam almak namazda. Müslim 928, Darimi 1368, Ebu Davud 1923, Tirmizi 368

Selam ver tanıdığına tanımadığına. Buhari İman 20

Selam vermek İslam’dandır. Buhari 1/300

Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur. Tirmizi 2841

Selamı parmakla Yahudiler, elle Hrıstıyanlar verir. Tirmizi 2835

Selamın tamamı tokalaşmadır. Tirmizi 2870, 2871, 2874

Selamlaşma adabı. Müslim 2160, Tirmizi 2861, Ebu Davud 5197

Secdeyi tilavet. Müslim 575

Seferde iki namazı cem. Müslim 703

Seferde kurban kesilir. Müslim 1975, Ebu Davud 2814

Seferde mesafe. Buhari 6/2762, Müslim 690, Ebu Davud 1201, 1233

Seferde sünnet kılınmaz. Müslim 689, Buhari 3/1066, Nesei 1457, Muvatta 1/188

Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Buhari 3/1130, Müslim 1392

Seferde vitr kılınır. İbni Mace 1194

Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse inkar etmiş olur. Abdurrezzak 4281, Taberani Kebir

Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa son ikiyi cemaat kendi tamamlar. Muvatta 1/192

Sekizincide oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi vitirde. Müslim 788, Ebu Davud 1340

Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak. Buhari 8/3861, Nisa 101

Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir. Ebu Davud

Secde etmesini emretseydim kadının erkeğine secde etmesini emrederdim. Ebu Davud 2140, Tirmizi 1168

Secde ve Tebareke suresini okumadan yatmazdı. Tirmizi 3627

Secdede ayaklar dik ve yapışık olur. Nesei 1100

Secdede biraz oturmadan kalkmazdı. Ebu Davud 843, Tirmizi 286

Secdede elleri kaldırma. Buhari Cüzü 12, 25, 32, İbni Mace 860, 861, 865, Ebu Davud 723, 739, 740

Secdede ne okunur. Ebu Davud 1414, Tirmizi 261, Nesei 1130

Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı. Nesei 1143

Secdeye giderken eller önce konur. Buhari 2/796, Buhari Tarih 1/139, Nesei 1091, Ebu Davud 840, Tahavi 1/245, Darimi 1327

Saranın tedavisi. Müslim 2265

Sargılar üzerine mesh. İbni Mace Tahare 134

Sarhoşa 40 sopa had vurulur. İbni Mace 2569, 2571

Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa 43, Tirmizi 3215

Sarhoş olana dayak atın. Nesei 5628

Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu. Buhari 12/5647, 13/6090, İbni Mace 3386, 3391, Nesei 5653

Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak şirktir. İbni Mace Tıbb 39, Ahmed 4/445

Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma. İbni Mace 3587

Sarık üzere mesh. Tirmizi 100, Müslim 275, Nesei 104, 106

Sarımsak ve soğan yiyen mescidlere girip kokusuyla rahatsız etmesin. Muvatta 1/70, Müslim 561

Satılan malı övmek yasaklanmıştır. Nesei 4481

Salavat getirin. Ebu Davud 1530, Nesei 1297, Müslim

Salih kadınla evlenin. Müslim 1467

Salihler deryaya daldı, Nebiler sahilde yaya kaldı. MEVZU Şatahatu’s-Sufiyye 31

Sana ruhtan soruyorlar. Müslim 2794

Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Rad 30

Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın. Nahl 44

Sana, savaş ganimetlerini soruyorlar. Enfal 1

Sapan taşından nehyetti. Müslim 1954, Nesei 4819, İbni Mace 17, Ebu Davud 5270

Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’a sığınırım. Nesei 5456

Saptırıcı alimlerin geleceği. Müslim 1847

Sahabenin bağışlandığı. Müslim 2494, Tirmizi 4120, 4111, 4113, Ebu Davud 4654

Sahabenin fazileti. Tevbe 100, Enfal 64, Haşr 8, 9, Feth 18, 19, Buhari 7/3432, 3412, 8/3551, 3559, 3562, İbni Mace 161, Müslim 1856, Tirmizi 4113

Sahabeye sövmek haramdır. Müslim 2540

Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz. Müslim 1726

Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır. Nesei 2155

Sahur yemeği. Müslim 1095

Sahur, kâfirlerle sizin orucunuz arasındaki farktır. Müslim 3/131

Sahura kalkın sahurda bereket vardır. Nesei 2147, 2150

Sakalı bırakın bıyığı kısaltın. Nesei 5228, Tirmizi 2913, 2912, Müslim 254, 260, Ebu Davud 145, 4198, 4200, Buhari 13/5926, Muvatta 2/64

Sakalı hilalleyin. Ebu Davud 145

Sakalı kınalayın. Müslim 2102, Nesei 5079, Ebu Davud 4204

Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı. ZAYIF Tirmizi 2911

Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan hareket eden bir sinek gibi dinlenmeden, dünya için çalışan bir kişi bulmayayım. Abdullah bin Mübarek Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 118

Sakın sahabelerime sövmeyin. Müslim 2540, Buhari 7/3432

Sakın sizden birinizi emrettiğim veya menettiğim hususlardan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu halde ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım. Tirmizi 2800, İbni Mace 12, Ebu Davud 4604

Sadakaya teşvik. Müslim 94

Sadakayı gizli verin. Müslim 1031

Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz. Nesei 807

Safları düzeltin. Müslim 435

Safların gerisinde tek başına namaz olmaz. Ebu Davud 682, Tirmizi 230, İbni Mace 1004

Sağ elinle yazı yaz. Tirmizi 2803

Sağ elinle ye. Müslim 2034

Sağ elle tesbih etmek. Ebu Davud 1502, 5065, Tirmizi 3715

Sağ ile başlamak. Buhari 2/526

Sağa sola bakılmaz namazda. Ebu Davud 910

Sağlık ve boş vakit, insanlardan pek çoğunun aldandıkları iki büyük nimettir. Buhari Rikak 1, Tirmizi Zühd 1, 2405, İbni Mace Zühd 15, Darimi Rikak 2

Sabır ilk anki sabırdır. Ebu Davud 3124, Müslim 923, Tirmizi 992, Nesei 1870, İbni Mace 1596

Saç ve sakalın beyazı yolmak yasaktır. İbni Mace 3721

Saçı örgülü kadın örgüsünü çözmeden gusül edebilir. Müslim Hayz 58

Saçı ulayana lanet etti. Tirmizi 2932

Saçı ve elbiseyi toplamaktan nehyedildim namazda. Buhari Ezan 133, 134, Müslim Salat 226, 231, Ebu Davud Salat 1515

Saçları örgülü kadın gusülde çözmez. Müslim 58

Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz. Ahmed 1/304, Müslim Salat 232, Ebu Davud 647, İbni Huzeyme 910, Taberani Mucemu’l-Kebir 12196, Beyhaki 2/108

Sad ile beraber Şam’ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O namazları kısaltıyordu. Abdurrezzak Musannef 4350

Sadaka vermekten kulun malı eksilmez. Tirmizi 2427

Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir. Nesei 2608

Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir. İbni Mace Mukaddime 20

Saba rüzgârı ile bana yardım edildi. Taberani Mucemu’s-Sağir 735

Sabah ezanında essalatu hayrun minen nevm denmesi. Nesei 647

Sabah namazından sonra oturma. Müslim 670, Tirmizi 585, Nesei 1358, Ebu Davud 4850

Sabah namazının sünneti iki rekattir. Müslim 723, 726

Sabah namazının vakti. Müslim 645

Sabah ve akşam aşikâr okunur. Müslim 449

Sabaha çıktığın zaman kendine akşamın sözünü etme, akşama çıktığın zamanda sabahtan söz etme. Tirmizi 2435

Sabahın sünnetini düşman süvarisi dahi kovalasa terk etmeyin. Ebu Davud 1258, Müsned 9242

Sabahtan önce vitri kılmakta acele edin. Ebu Davud 1436, Tirmizi 467, Müslim 750

Saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vücuda dövme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti. Darimi 2651, Ebu Davud Libas 10, Nesei Zinet 20

Sanatkârı ve sanatını yapandır. Buhari İlahi Kelamın Müdafası 117

Sizden biri bir münker görürse onu elliyle değiştirsin. Müslim 49

Sizler ayakkabıları kıldan olan bir kavimle savaş edene etmedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Davud 4304, Buhari Cihad 6/2741 7/3367, Müslim 1912, İbni Mace 4096, Tirmizi 2312, Nesei 3179

Saad bin Ebi Vakas’ın fazileti. Müslim 2410

Saad bin Ebi Vakkas’ın olayı. Tirmizi 2470

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - twitch takipçi satın al