Y Harfiyle Başlayan Erkek Kadın İsimleri ve Anlamları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Y harfi ile başlayan isimler nelerdir? Genel olarak hep isim şehir oyununu oynarken alfabetik olarak aradığımız isimler veya adlar olur. Bundan mütevellit her yeni doğan insan yavrusunun ister kız olsun ister oğlan olsun mutlaka bir ismi olur. Eğer sizde v harfi ile başlayan bayan isimleri veya Y Harfi ile Başlayan erkek İsimlerini arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Birbirinden farklı ve değişik çoçuk, kız, erkek, kadın isimleri ile özelliklerini derledik.

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. Yeni doğan çocuğuna güzel bir isim koymak, öncelikle babanın sonra annenin görevlerindendir. Hatırlatmakta fayda vardır, Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Ayrıca konulan ismin, güzel bir mânâsının olmasına dikkat ediniz. İşte En güzel bay ve bayan isimleri…

İsim Anlamı Cinsiyet
YABAN 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışan, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası. ERKEK
YABANGÜLÜ 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu. KIZ
YABAR Güzel koku, misk. ERKEK
YABENDE Bulucu, bulan. Keşfeden. ERKEK/KIZ
YABGU Eski Türk devletlerinde “hükümdar” anlamında kullanılan bir unvan. ERKEK
YADE Hatıra. KIZ
YADİGAR Bir kimseyi ya da olayı hatırlatan şey veya kişi YAĞIN Yağmur – Yiğit KIZ/ERKEK
YAFES Hz. Nuh(a.s.)’un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. ERKEK
YAĞAN Yağmur, kar, yağış KIZ/ERKEK
YAĞIN 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt. ERKEK
YAĞINALP 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt. ERKEK
YAĞIŞ Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı KIZ/ERKEK
YAĞIZ 1. Esm2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan. ERKEK
YAĞIZALP Esmer, güçlü yiğit. ERKEK
YAĞIZBAY Esmer kimse. ERKEK
YAĞIZER Esmer kimse. ERKEK
YAĞIZHAN 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han. ERKEK
YAĞIZKAN Asil, soylu kan. ERKEK
YAĞIZKURT Esmer, güçlü, kuvvetli kimse. ERKEK
YAĞIZTEKİN Esmer, güçlü, erkek. ERKEK
YAĞMUR Gökten damlalar halinde düşen su. KIZ/ERKEK
YAĞMURCA Bir tür geyik. Dağ keçisi. ERKEK
YAHŞİ 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy, deneyimsiz genç. ERKEK
YAHŞİBAY İyi tanınan, saygın kimse. ERKEK
YAHŞİHAN Genç, güzel hükümdar. ERKEK
YAHYA Zekeriya’nın oğlu olan peygamber – Allah lütufkardır anlamında ERKEK
YAKAZAN (bkz. Yakzan). KIZ
YAKTIN Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki. ERKEK
YAKUB 1. Erkek keklik. 2. İbranice, “Takib eden, izleyen”. Hz. Yusuf(a.s.)’un babası ve Kur’anı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden(Hz. YaTcub). Hz. İshak(a.s.)’m oğlu. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
YAKUP Erkek keklik – Takip eden, izleyen ERKEK
YAKUT Parlak kırmızı, değerli taş KIZ/ERKEK
YAKZAN Uyanık, gözü açık. ERKEK
YALABUK 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek. 3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen. ERKEK
YALAP 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4. Şimşek. ERKEK
YALAVAC Peygamber, elçi. ERKEK
YALAZ 1. Alev. 2. Bayrak. KIZ/ERKEK
YALAZA Alev. KIZ/ERKEK
YALAZABEY Ateş gibi. ERKEK
YALAZALP Alev gibi parlak yiğit. ERKEK
YALAZAN Berk, şimşek KIZ/ERKEK
YALAZAY Ayın kırmızı ışıklar açar hali. KIZ/ERKEK
YALÇIN 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı. ERKEK
YALÇINER Çetin, sert ve yiğit. ERKEK
YALÇINKAYA 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı. ERKEK
YALÇUK 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi. ERKEK
YALDIRAK Ak, parlak, ışıltılı. ERKEK
YALE Sığır boynuzu. ERKEK/KIZ
YALGIN 1. Serap, ılgın. 2. Alev. ERKEK
YALIM 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur. ERKEK
YALIN 1. Gösterişsiz, sessiz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz. KIZ/ERKEK
YALINALP Gösterişsiz, sessiz, sade ERKEK
YALINAY Ayın gösterişsiz, sessiz, sade hali KIZ/ERKEK
YALINÇ Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan. ERKEK
YALKI 1. Yalın, tek. 2. Işın. ERKEK
YALKIN 1. Serap, ılgın. 2. Alev. ERKEK
YALMAN 1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak’ın ağzı veya ucu. 2. Sarp, dik. Eğik, eğinik. ERKEK
YALTIR Parlak, parlayan. ERKEK
YALTIRAK 1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız. ERKEK
YALTIRAY Parlak, parlayan. Ayın ışıltısı. ERKEK
YALVAÇ (bkz. Yalavaç). ERKEK
YAMAÇ 1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. 2. Yakın. 3. Bedel, karşılık. ERKEK
YAMAN 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli. ERKEK
YAMANER Güçlü, cesur erkek. ERKEK
YAMANÖZ Özü güçlü olan. ERKEK
YAMANSOY işbilir bir soydan gelen ERKEK
YANAÇ Yön, taraf. ERKEK
YANAL 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3. Kırmızı pembe. 4. Nehir yatağı. ERKEK
YANAR 1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve Ocak ayı. ERKEK
YANIK 1. Yanmış olan, esm2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk, gelişmemiş. 4. Aşık. ERKEK
YANIKER Aşık, vurgun kimse. ERKEK
YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması. KIZ/ERKEK
YAPINCAK Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü. KIZ
YAPRAK 1. Bitkilerde ekseriya klorofilli, yeşil renkli, çeşitli şekil ve yapıda olan soluk almaya yarayan uzantı. 2. Kitap yaprağı, varak. KIZ
YAPRAKGÜL gül yaprağı KIZ
YARDAN Sevgiliden ERKEK
YAREN Arkadaş, yakın dost, Candan dost, dostça sohbet ERKEK
YARGAN Eski Türklerde birleşik rütbe unvanı. Suci yazıtında Kırgız kabilesinden Yaplakar Kan Ata’nın unvanı olarak geçer. ERKEK
YARGI Hüküm, muhakeme, Eleştirme ERKEK
YARIDİL Gönül arkadaşı, sevgili. ERKEK/KIZ
YARKAYA Sarp, uçurumlu kaya. ERKEK
YARKIN Şimşek, ışık, ışıklı. KIZ/ERKEK
YARLIK 1. Buyruk, ferman. Yasa, kanun. 2. Yoksul, acınan. 3. Bağış, lütuf. ERKEK
YARPUZ su kıyılarında yetişen, güzel kokulu bir ot KIZ
YARUK Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı. ERKEK
YASA Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade eder; yaşasın, ömrü çok olsun, aferin. ERKEK
YASAN 1. Tertip, düzen. 2. İmge, belirti. 3. Bir işi yapma isteği, karar. 4. Öngörü. 5. Baskın. ERKEK
YASAVUL 1. Koruyucu muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği yapan kimse. 3. Jandarma, polis. ERKEK
YASEMİN Kokulu çiçekler açan bir tür ağaççık KIZ
YASER Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık. Kız/Erkek
YASİN Kur’an’da bir sure ERKEK
YASİR Sol tarafa giden, İlk kadın şehit Sümeyye’nin oğlu ERKEK
YASUN 1. Tarz, üslup, töre. 2. Doğa, tabiat. ERKEK
YAŞA hiç ölmez, ölmez yaşamını sürdürür ERKEK
YAŞAM Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat. KIZ/ERKEK
YAŞANUR Hiç ölmez, ölmez yaşamını sürdürür KIZ/ERKEK
YAŞAR Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır. KIZ/ERKEK
YAŞIK Işık, parıltı, parlaklık. ERKEK
YAŞIL 1. Yeşil. 2. Erkek ördek. ERKEK
YAŞIN 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek. KIZ/ERKEK
YATMAN Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse. ERKEK

BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ NUMARALARI TAKİP EDİNİZ..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort