Abdest Alırkan Sıraya Uymamak Caiz midir

Abdesti alırken sıra önemli mi? Veya Abdest alırken sırayı şaşırmak abdesti bozar mı? Abdest azalarını sırasıyla yıkamanın hükmü nedir?

Bir çok ibadeti yapmak için öncelikle abdest almamız veya abdestli olmamız lazımdır. Abdestte mühim olan, azaların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Hz. Peygamber de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir. (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47)

– Abdest alırken sıraya dikkat etmek istediğim halde bâzen şaşırıyor, önce yıkayacağım yeri sonraya bırakıyorum. Sonra yıkayacağım yeri de öne alıyorum. Bundan dolayı abdestim bozulur mu?

– Şafiî’de tertibe riayet farzdır. Öyle olunca, sıra ter-kedüirse farz terkedilmiş olunur. Abdesti yenilemek gerekir. Baştan sırayla abdest atmak lâzım gelir.

Hanefî’de ise tertibe riayet sünnettir. Bu itibarla yıkamalarda atlamalar olsa, önceki sonraya sonraki öne alınsa bir şey lâzım gelmez. Abdest sahih olur, namaz da.

Gerçi Şafii’nin Hanefi’ye, Hanefi’nin Şafii’ye cemaat ve imam olması caizdir. Ancak herkes kendi mezhebine göre, imamın abdest ve namazmda bir bozukluk görmediği takdirde böyledir. Görürse iktida sahih,olmaz. Burada şüphede muteber değildir. Bizzat görmek şarttır.

Şâfiî mezhebinde tertibe riayet farzdır. Öyle olunca, sıra terkedilirse farz terkedilmiş olunur, abdesti yenilemek gerekir. Baştan sırayla abdest almak lâzım gelir.

Hanefî’de ise, tertibe riayet sünnettir. Bu itibarla yıkamalarda atlamalar olsa, önceki sonraya sonraki öne alınsa bir şey lâzım gelmez. Abdest sahih olur, namaz da. Şu kadar varki dikkatsizlikten dolayı terkedilen sünnet sevabından mahrum oluş bahis mevzuu olur.

Önceki İçerikTaş Kalmayınca Cemrenin Yanında Bulunan Taşlardan Atması Caiz midir
Sonraki İçerikAni Sıkıntı Bastığı Zaman Okunacak Dualar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here