İsmi Azam Dilek Duası ve Anlamı

Pek faziletli ve hikmetli olan İsmi azam duası nasıl yapılır? Veya ismi azam duası dilek için nasıl okunur? Biliyorsunuz ki, Allah’ın isimleriyle dua etmek şüphesiz çok sevaplıdır. Onun için bugün sizler için ismi azam duası ile yapılan duaları derledik. İsmi azam tesbihat duası arapça olmak üzere Türkçe okunuşu ve anlamını da yer verdik. İsmi azam duasının önemi Kuranı kerim ve hadisi şerifle sabittir. Bir kaç çeşit ismi azam duası ile dilekte bulunabilirsiniz…

Âzam, “en büyük, en ulu, en azim” demektir. Buna göre, ism-i âzam, “ilâhî isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı isim” demek olur.

Bu nedenle Abdullah bin Büreyde, babasmdan şunu rivayet etmektedir: Peygamberimiz (s.a.v.) bir adamı şöyle derken işitti: Allah’tan öyle bir isimle dilekte bulundun ki, o isim ile Allah’tan istenince muhakkak verir. Kendisi ile dua edince, Allah duayı kabul eder.

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhümme inni es’elüke inni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilâhe illâ ente’l-ehadü’s-samedü’l-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım, ben senden istiyorum. Ben şahidlik ederim ki, sen öyle bir Allah’sın ki, senden başka ilâh yoktur. Sen Ehadsın, Samed’sin, doğmamış ve doğurulmamışsın ve hiçbir şey sana denk olamaz.»

Esmâ binti Yezid (r.a.)’den rivayet ediliyor ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah’ın ism-i a’zamı şu iki âyet-i celilenin içindedir:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Ve ilâhüküm ilâhün vâhid. Lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmânü’r-rahîm. Elif – lâm – mim Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyü’l-kayyûm.

TÜRKÇE ANLAMI
İlâhınız bir olan Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Rahman ve Rahimdir. Elif – lâm – mim. Allah ol bir Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Hayy ve Kayyûm’dur.»

Enes (r.a.) Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri ile mescidde oturuyorlardı. Bir adam da namaz kılıyordu. Namazdan sonra şöyle dua etti:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhümmc innî es’elüke bienne .leke’l-hamde lâ ilâhe İllâ ente’l-mennânü bediu’s-semâvâti ve’l-ardi yâ ze’l-celâli vel ikrâmi yâ Hayyu yâ Kayyunı.

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım, ben muhakkak senden isterim. Muhakkak ki, hamd sadece senin içindir. Hannân ü Mennân olan senden başka ilâh yoktur. Sen yer ve göklerin yaratıcısısın, ey celâl ve ikram sahibi, yâ Hayy u yâ Kayyûm.»

Peygamber aleyhisselâm buyurdular ki: «Yemin ederim ki, bu adam Allah’ın o büyük ismi ile dua etti ki, bu ismi ile kendine dua edildiği zaman Allah kabul eder, bir şey istenildiği vakit de verir.»

TÜRKÇE OKUNUŞU
Yâ bedîa’s-semâvâti ve’l-ardİ yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki: «Rabbimden, kendisiyle dua edildiği zaman dua kabul olunan ism-i a’zamı bana göstermesini istedim, bu ism-i a’zamı semadaki yıldızlara yazılı olduğu halde bana gösterdi.»

Önceki İçerikSenet ve Çek Satmak veya Almak Caiz midir
Sonraki İçerikSuyun Üzerinde Yaşayan Bitkiler Hangileridir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here