26.9 C
İstanbul
27.7 C
Ankara
29 C
Konya
12 Temmuz Pazar 2020

Kuranı Kerim Para İçin Okumak Caiz midir

- Advertisement -
- Advertisement -

Kur’ân-ı Kerîm’i ücret mukabilinde okumak caiz midir? Peygamberin (sav) zamanında ölü için Kur’ân-ı Kerim okunur muydu?

Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet etmek büyük ibâdetlerden biridir. Cenâb-ı Hak muhtelif âyetlerde Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet eden kimseleri medh ve senâ ederek büyük mükâfatlarla mükâfatlandıracağını va’d ediyor. Peygamber (sav) de Kur’ân-ı Kerîm’in her harfi için on hasene olduğunu müjdeliyor. Yalnız başkası için Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet etmek hususunda ihtilaf vardır. İmâm Şâfi’î ile birçok ashâb; namaz, oruç ve zekât gibi ibadetler başkası için caiz olmadığı gibi tilâvet de başkası için câiz olmaz diyorlar (54).Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet etmek büyük ibâdetlerden biridir. Cenâb-ı Hak muhtelif âyetlerde Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet eden kimseleri medh ve senâ ederek büyük mükâfatlarla mükâfatlandıracağını va’d ediyor. Peygamber (sav) de Kur’ân-ı Kerîm’in her harfi için on hasene olduğunu müjdeliyor. Yalnız başkası için Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet etmek hususunda ihtilaf vardır. İmâm Şâfi’î ile birçok ashâb; namaz, oruç ve zekât gibi ibadetler başkası için caiz olmadığı gibi tilâvet de başkası için câiz olmaz diyorlar (54) Muğni’l-Muhtâc c. 3, s. 70.

Hanefi uleması ile Şâfi’î ulemasının bir kısmı du’aya kıyas etmek suretiyle başkası için Kur’ân-ı Kerim’i okumak câizdir diyorlar. Ancak Şâfi’î mezhebine göre kabristanda ve meyyit’in yanında Kur’ân-ı Kerim’i okumak rahmetin inmesine vesile olduğu için birisini kalbden hatırlayıp “Kur’ân-ı Kerîm’in sevâbı kadar filan adama ver” diyerek duâ etmek de hatırlanan adamın (kimsenin) rahmete mazhar olmasına vesile olur. Ve bu takdirde tilâvet ücreti alınabilir ((55) Tuhfetü’l-Muhtâc, c. 6, s. 158). Ama Hanefi mezhebinde ise tâ’at ve ibâdet karşılığında ücret almak haram olduğundan Kur’ân-ı Kerim’i menfa’at karşılığı okumak câiz değildir. Ücret alan da, mes’ul, veren de mes’uldür. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “Kur’ân-ı Kerim’i tilâvet ediniz. Fakat karşılığında ücret alıp menfa’at sağlamayınız.”

Ancak Hanefî mezhebinin son âlimleri ezân, imâmet, va’z ve Kur’ân-ı Kerîm öğretmek mukabilinde ücret almaya cevaz vermiş

lerdir. Çünkü ücret mukâbilinde mu ayyen kimselere bu vazife yaptınlmazsa vazife aksaklığı olacak ve şeair-i İslâmiyyenin ortadan kalkmasına sebep olacaktır.(56) al-Fıkh ‘ala’l-Mezâhib al-arba’a c. 3, s. 127, Resâili İbn Abidin s. 158-171..

Peygamber (sav)’in zamanında ölü için Kur’ân-ı Kerîm okunduğuna dair sahih bir hadis varid olmamıştır. Ancak yukarda belirttiğim gibi Hanefi ulemâsı, du’âya kıyasla, ölmüş olan kimse için okunur diye hüküm etmişledir. Hülâsa: Hanefi mezhebinde imâmet, ezân ve tedris dahil, her ibâdet mukabilinde ne ücret alınır, ne de verilir. Übey bin Ka’b diyor ki: Birisine Kur’ân-ı Kerîm’i öğrettim. O da bana bir yay hediye etti, durumu Peygamber’e (sav) naklettim. Bu münâsebetle Peygamber (sav) buyurdu ki: “Almışsan, ateşten bir yay almış olursun.” Bunun üzerine yayı geri çevirdim ((57) İbn Mâce.). Peygamber (sav) bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz ve dileklerinizi Allah’ı götürünüz. Sizden sonra öyle kimseler gelecek ki Kur’ân-ı Kerîm’i okuyacak ve halka el açacakar” ((58) Tirmizî).

Fakat ulemâ-yı müte’ahhirîn, (Hicretten üçyüz yıl sonra gelen ulema) beytü’l-malın (devlet hâzinesinin) yardımı kesilip dine bağlılık gevşedikten sonra, imâmet, ezân ve tedris gibi İslâm’m şi’ân sayılan ibâdetler mukabilinde ücret verildiği takdirde bunların ihmale uğrayıp ortadan kalkması endişesi ile ücret almaya ve vermeye cevaz vermişlerdir ((59) Resâil-i İbn Âbidin s. 158).

Ama İslâm’ın şi’ân değil, şahsi ibâdet sayılan Kur’ân-ı Kerim tilâvet etmek gibi bir ibâdet mukabilinde asla ücret almak ve vermek câiz değildir ((60) İbn ‘Âbidin c. 5, s. 34-35). Ma’alesef zamanımızda para ve çıkar için öyle şebekeler kurulmuş ki, ses sanatkârlarına rahmet okutuyorlar, halkı soyup soğana çeviriyorlar.

 

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Nevşehir Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta 2020

Nevşehirde bayram namazı saat kaçta kılınacak ? Ramazan ayının bitimine doğru en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde bayram...

Wefadari Sözleri Kürtçe İlahi

wefadari jı rebb'ê âlemê pêve ki dıl da ki di, poşmane kesê jıemrê wi derketne dı her dewrade şaş mane jı wi pêve wefadari lıba keski ne...
- Advertisement -

Mehmet Tevfik Temiztürk Madde 32 / 14 Şiiri

Bakmak îstesek bîle genîş bîr bahçesî var, Bahçe îçînde bîr ev, pencerelerî çok dar…Ev de bîle olsalar; bacı kardeş gîbîyîz, Ermîşlerden olurum, akla getîrîr mîyîm?Ev sahîbîm...

Ahmet Aslan Susarak Özlüyorum Sözleri

Susarak Özlüyorum (îşte buna bıçak çekîyorum) Sözcüklerîm varmîyor uzaklarına Bîrer bîrer düşüyor bütün öpmelerîm Ağır yenîlgîler alarakAdresînde yoklugunu kıyamet bîlerek Sadece susarak özlüyorum senî Hîç tanımadan, ne garîpSadece susarak...

Tufan Turizm Gümüşhane Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı TUFAN TURİZMTelefon 0530 956 59 10 Müşteri HizmetleriE-Posta BulunamadıOtogar Tel: Bulunamadıİnternet sitesi : BulunamadıAdres : BulunamadıTufan Turizm Gümüşhane Gümüşhane Otogarı telefon numaraları, şehir içi servis güzergahları, şehirler arası...

Rüyada Parmak Görmek Neyin Tabiridir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : PARMAK: Parmak; evlat, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla yorumlanır.Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here