Pijama veya Eşortmanla Namaz Kılınır mı

Pijama İle namaz kılınır mı? veya Camide eşorfmanla cemaatle namaz kılınır mı? gibi sorular sorulmaktadır. Bu günkü makalemizde yukarıda sorulan soruları derledik.

İmandan sonra, en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği, kendindendir. Namaz, kulun günde beş defa Yaradan’ın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Onun için Namaz tartışmasız biçimde İslam dininin temelidir. En önemlisi’de Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde kulun Allah’a en yakın yerinin secde olduğunu belirtmesidir. Rabbiyle birlikte olmanın, Ona en yakın bulunmanın zevk ve hazzını tadar.

İşte böyle bir hâlette bulunan müminin namaza hazırlanırken de ayrı bir hassasiyet, itinâ ve titizlik içinde bulunması gerekir.

Kuranı Kerim Araf süresi 31 ayet’te buyurur ki Yüce Allah Azimuşşan; Ey Âdem’in çocukları! Her ne zaman namaza (veya tavaf gibi bir başka ibadete) duracak olsanız (çıplak, başkalarına rahatsızlık verici ve tiksindirici bir halde bulunmayın;) temiz ve güzel olan elbisenizi giyin (ve en güzel heyet ve surette bulunun.

Onun için esas olan, ibadet elbisesinin temiz olmasıdır. Pijama da temiz olduktan sonra namaza mani hali yoktur. Ancak, pijama ve benzeri yatak kıyafetleri toplum içinde hoş karşılanmayan özel giyimlerdir. Mahremiyeti söz konusudur.

Pijama ile hemen yanı başındaki mescide gitmiş, namazını eşofman pijama ile kılmış. Ancak hem imam efendi, hem de cemaatten bazıları ikazda bulunmuşlar:

– Camiye pijama ile gelmeseniz iyi olur! demişler.
Bu ikaz pek hoşuna gitmemiş, hatta biraz da kızmış, bize yazdığı sorusunu da şöyle sormuş:

– Pijama ile kılınan namaz sahih olmaz mı ki beni ikaz ettiler? demiş.

Efendim, pijama ile kılman namaz sahih olmasına olur da hissi zahiriye uygun düşmez camiye yatak kıyafetiyle gitmek.

Hani bir büyük adamın huzuruna çıkmak isteseniz kılık kıyafetinizi düzeltmek istersiniz değil mi? Pijama ile çıksanız sizi herkes ayıplar, yatak kıyafetiyle böyle umumî yerlere gelinir mî, büyüklerin huzuruna çıkılır mı, diye ikazda bulunurlar.

işte cami de böyledir. Orada Rabb’imizin manevî huzuruna çıkıyoruz. Mümkün olduğu kadanyla zihinleri tırmalayan görünüşlerden uzak olunmalıdır. Uygun olanı budur.

Burada esas olan, ibadet elbisesinin temiz olmasıdır. Pijama da temiz olduktan sonra namaza mani hali yoktur. Ancak, pijama ve benzeri yatak kıyafetleri toplum içinde hoş karşılanmayan özel giyimlerdir. Mahremiyeti söz konusudur. Bu sebeple evde böyle temiz bir elbiseyle namaz kılmakta mahzur olmayabilir. Ama camiye, başkalarının yanma böyle özel kıyafetle değil de zihinleri tırmalamayan güzel giyimle gidilmesi daha uygun olsa gerektir.

Kirli ve pejmürde bir giyimle camiye gelmiş olan birine İkâzda bulunan Halife Hazret-i Ömer:

– Ey Allah’ın kulu, demiş, sen bu kıyafetle bir devlet büyüğünün huzuruna çıkabilir misin?

Adam düşünmüş:

– Hayır çıkamam, demiş. Bundan sonra halifenin ikazı şöyle olmuş:

— Allah (c.c.) huzuruna çıkılırken dikkat edilecek büyüklerm en başında gelmektedir. Camiye gelirken kılık kıyafetine dikkat et, temizini, güzelini giy. Bundan sonra da şu mealdeki âyeti okumuş:

– Ey Ademoğlu, mescide gittiğinizde ziynetinizle gidin. Yani temiz ve güzel giyiminizi ihmal etmeyin.

Gecelikle namaz kılmaya gelince; Mehmed Zihni Efendi Nimet-i İslâm isimli eserinde şöyle der:

“Namazda müstehap olan, giyilmesi âdet olan bir elbisedir. Çünkü, mütevaris olan odur. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz, Sahabe-i Kiram ve İslâm ulemâsı hep kendi bölgelerinde giyilmesi âdet olan elbiseyle namaz kılmışlardır. Gecelikler de lübs-ü mutad olmakla (giyilmesi âdet olan bir elbise) olmakla, onunla namaz kılmakta kerahet olmaz.”[Nimet-i İslâm, s. 579 (Osmanlıca nüsha)]

Buna göre erkeklerin pijama veya eşofmanla, kadınların da tesettürü sağlayabilecek şekilde dikilmiş olan gecelik ve sabahlıkla evlerinde namaz kılmaları mekruh olmaz. Dürer gibi bâzı fıkıh kitaplarında “Siyab-ı bezl ile namaz kılmak mekruhtur.” denir. Bunun mânâsı, evin dışında giyilemeyecek kadar pejmürde ve hırpânî olan bir elbisedir. Bundan, kirli, sâdece ev işlerinde giyilebilen bir elbise veya büyüklerin yanında giyilemeyen elbise mânâsını anlayanlar da vardır. Böyle bir elbise ile namaz kılmak ise sâdece tenzihen mekruhtur.

Askılı atletle namaz kılmak ise, namazda bulunması gereken ciddiyete pek uygun düşmez. Namazın sıhhatine bir zarar vermemekle beraber, bunun üzerine bir gömlek giymek daha münasip olur.

Önceki İçerikHadisi Nefs Nedir
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Gurur ve Aldanma ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here