Ali Şeriati Tüm Manalı Sözleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ali Şeriati, çağdaş İslam düşünce dünyasının en önemli isimlerde devrimci düşünce ile birlikte ortaya koyduğu sonuçlar, bazı eserlerinde görebileceğiniz Marksizmden alıntılar onu farklı kılan noktalardandı. Hakkındaki en önemli eserlerden biri de eşi Puran Şeriati’nin, Türkçe’ye de çevrilen “Eşim Ali Şeriati” adlı eseridir.

 • Bilmemek yokluktur.
 • Bazen gel hatrımı sor…
 • Allah gerçek bir Janus tur…
 • Bu kalabalıkta herkes yalnızdır.
 • İnsan hayata özgürlükle başlar.
 • İsyan edebiliyorsam ben varım.
 • İnsan kendi kendisinin sebebidir..
 • Bilinçsiz bir gövde kokuşmuş bir leştir!
 • Ben niçin toplumun lafına kulak asayım?!
 • Eleştirinin olmadığı yerde, putçuluk başlar.
 • Kim daha fazla insansa, daha fazla dertlidir.
 • Mumu söndürdüğümüzde ışığı nereye gider?
 • Şimdiki köleler taksitle yaşayıp borçlu ölüyor.
 • Gidip yatayım, uykudan başka beni soran yok!
 • Sokrates şöyle derdi; “Kendini kendinle tanı”.
 • Gecenin hükümranlığında kendinizi yetiştirin.
 • İşte ise yeryüzündeki putlara tabi oluyorsunuz.
 • İnsan kendine bırakılmış, terkedilmiş bir varlıktır.
 • Soyut bir tanrı anlayışı, egemenlerin tanrı anlayışıdır.
 • Artık sadece bedenler değil, vicdanlarda ölmektedir.
 • Paranın olduğu yerde hem din yalandır hem de özgürlük.
 • Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumlu şeyleri kaçırır.
 • Dünya görüşü kapalı olanın, dini görüşü de kapalı olacaktır.
 • Dinler ve insanlar, zihinlerinde mutlaka bir ütopya taşırlar.
 • Bu yapışıp bırakmadığınız değersiz hayatı bırakın, özgürleşin.
 • Ey öğrencilerim! Zalim hükümet, kaplandan daha acımasızdır.
 • Ey insanlar! Aranızda beni bu enkazın altından çıkaracak kim var?
 • Bugünün insanı her zamankinden çok daha bilinmezlikler içindedir.
 • Unutmamalı ki, İnsan kalabalıkta esir olur, Yalnızlıkta özgürlüğü bulur.
 • Evinde yiyecek ekmeği olmadığı hâlde isyan etmeyen adama şaşarım.
 • Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.
 • Muhammedin mücadelesi, dinsizliğe karşı değil, küfre karşı olmuştur..
 • İyi dost, yalnızlıktan iyi; yalnızlık da, kötü bir dostla oturmaktan iyidir!…
 • Cahiliye zamanında toprağa gömülen kadın, günümüzde evlere gömüldü.
 • Düşünme, itaat et diyenlere değil; düşün, sor, sorgula diyenlere kulak ver.
 • Herşey put olabilir: Lât, Uzza, araba, üstünlük taslama, sermaye, kan, soy…
 • Dindar bir toplumu ancak din adına, din alimleri kandırabilirdi ve öyle de oldu.
 • Bilgisiz ve bilinçsiz ibadet edenler, değirmen taşını döndüren eşeğe benzerler.
 • İnsan, hayasızlık ve rezillikte bütün varlıklardan daha ileri bir yeteneğe sahiptir.
 • Din, sermaye tarafından beslendiği müddetçe din sermayenin hizmetinde olur.
 • İnsanların kutsallığa değil, aksine her kutsallığın insanlara feda edilmesi gerekir.
 • Ben herkesi rahatlatmak için gelmedim, ben rahatları rahatsız etmek için geldim.
 • Başkalarıyla oldukça kendimi yalnız görüyordum. Yalnız kendimle, yalnız değildim.
 • Eğer din ölümden önce bir işe yaramazsa, ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır.
 • Çağdaş dünyamızda artık toprağa, kana, devlete, ırka, bayrağa ve şahıslara tapılıyor.
 • Adımı babam seçti, soyadımı ise atalarım. Bu kadarı kâfi; yolumu kendim seçeceğim.
 • Her türlü aşağılığa susanlarsa yaşadıkça; tarihin sönük, aşağılık ölüleri durumundadır.
 • Hiçbir diktatörün elinde tutsak olmak istemiyorsan sadece bir şey yap: oku, oku, oku!
 • Tribünden gelen sesler, süren savaşlardaki mazlumun sesini kısıyorsa futbol afyondur.
 • Aydınların misyonu topluma siyasi önderlik yapmak değil, toplumu bilinçlendirmektir.
 • Sadece devletin konuşma hakkına sahip olduğu bir memlekette hiçbir söze inanmayın.
 • Camide olup ayakkabılarımı düşünmektense, yolda yürüyüp düşünmeyi tercih ederim.
 • Hastalığın senin içindedir ama bilmiyorsun! Şifan da senin içindedir ama görmüyorsun!
 • Bir yerde yangın varken biri seni ibadet etmeye çağırıyorsa, bil ki bu bir hainin davetidir.
 • Zahid der ki : “Dünya ve ondaki herşey hiçliğin içindeki hiçtir. Öyleyse şu anı ganimet bil.
 • Sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin.
 • Ey özgürlük! Kutlu özgürlük! Seni tahta oturtmak istiyorum. Ey özgürlük! Seni seviyorum.
 • Toplum değişiyor, insanlar değişiyor, dünya değişiyor. Kalıplaşmış düşünceler değişmiyor.
 • Yıllar geçti. Yılların nasıl geçtiğini nasıl söyleyebilirim? Benim neler çektiğimi kim bilebilir?
 • Bazı kimseler o kadar kutsallaştırılıyor ki zaafları ve eksikleri hiç kimse tarafından görülmüyor.
 • Siz kendiniz kadının gelişmesine müsade etmediniz. Zayıf kaldı, sonra da “sen zayıfsın”dediniz.
 • Sorumluluk, güçlü olmaktan kaynaklanmaz, sorumluluk bilinçten ve insan olmaktan kaynaklanır.
 • Amerikan sömürüsünden daha yobaz bir sömürü, müminler ve pazardaki hacilarimizin sömürüsüdür.
 • Kur’an okunmadığı ve anlaşılmadığı takdirde sıradan bir kitap ya da beyaz bir defterle aynı değerdedir.
 • Zalim havada zulmedemez. Zulüm; zalimin çekici ve mazlumun örsü ile şekil alan bir demir parçasıdır.
 • Toplum, adalet esasına dayanmıyorsa, hasta, sapmış ve geçici bir toplumdur. Yok, olmaya mahkûmdur.
 • Ne garip. Siz öteki dünyaya inanırken nasıl oluyor da, bu yalancı dünya için yalan söyleyebiliyorsunuz?!
 • Başkalarına nasihat etmek yerine onları bilgilendirin, bilgiyle donatın, onlar kendi yollarını bulacaklardır.
 • Din korku ürünüdür, uyuşturucudur, sınırlayıcıdır, feodal dönemin ürünüdür.? diyenler; doğru söylemişlerdir.
 • Düşünebilen kimse, kendi toplumsal ve kültürel gerçeklerine uygun bir dünya görüşüne sahip olabilen insandır.
 • Ey Muaviye! eğer bu sarayı kendi paranla yapıyorsan israftır, yok eğer halkın parasıyla yapıyorsan ihanettir. Ebuzer.
 • Eğer bir din yetimi korumuyor, kimsesize sahip çıkmıyor, ezilenlerin sesi ve soluğu olmuyorsa yalandır ve afyondur.
 • Dostoyevski şöyle demiştir: “Bir yerde öldürme olayı varsa, olaya katılmayanların elleri de kana bulaşmış demektir.
 • Senin dinin, sadece seni kurtaran bir dindir. Ben ise insanlığı kurtaracak ve uğrunda feda olacağım dinin peşindeyim.
 • Zira biz, dinle ilgili genel bir yargı edinir ve bu yargıya göre dinimize bir yer belirleriz. Hâlbuki bu, yanlış bir yöntemdir.
 • Her halükarda materyalizm, özel felsefi bir okulun teorik bir inancıdır. Hâlbuki sosyalizm, bir insani ideal, bir hayati zarurettir.
 • Ben ırka dönmek istemiyorum. Yerli klasik hisarlara dönmek istemiyorum, insanları kana ve toprağa sürüklemek istemiyorum.
 • Şirk dini, İbrahim’in ve İslâm’ın zuhuru ile birlikte son bulmamış, bilakis yaşamaya devam etmiş ve hala da devam etmektedir.??
 • Bir grup insan cenneti istiyor, bunlar tamahkâr ve menfaatçi kimselerdir. diğer bir grup cehennem korkusu taşıyor, bunlar aciz ve korkaktırlar.
 • Bir toplumun ekonomik ve endüstriyel üretime hiç ulaşmaması için onun elinden öncelikle düşünsel ve zihinsel üretim imkanını almak gerekir.
 • İnsan ya sıkıntı çekendir, ya sıkıntı verendir, ya zulüm görendir, ya da zulmedendir. Kimi çalışmadan yemektedir, kimi ise yemeden çalışmaktadır.
 • Ey özgürlük! ben zulümden bıkkınım, esaretten bıkkınım. zincirden bıkmışım, zindandan bıkmışım, hükümetten bıkmışım. zorunluluktan nefret ediyorum.
 • Bir öğretmen öğrencisine: “Tembel adam, iki yıldır aynı sınıfta kalmaya utanmıyor musun?” der. Öğrenci şöyle cevap verir: “Asıl sen utan; sen yirmi beş yıldır aynı sınıfta kalmışsın.
 • Putperestlik, heykele tapmak değildir; yakuttan, hurmadan, tahtadan, hamurdan yapılan bir heykele ibadet etmek değildir. Putperestlik, sosyal durumu tanrılar ve din aracılığıyla meşrulaştırmaktan ibarettir.
 • Eğer inek gibi semiz olursanız sizi sağarlar. Eğer eşek gibi güçlü olursanız yüklerini taşıtırlar. Eğerat gibi koşarsanız üzerinize binerler. Bunlar yalnızca sizlerin anlamanızdan korkarlar. Anlama vakti gelmedi mi? Yoksa.
 • Din, insanların, ölümünden sonraki hayat ümidiyle bu dünyadaki fakirlik ve mahrumiyete karşı tahammül edebilmeleri ve yaşadıkları her sıkıntının ve kendilerine sunulan her durumun tanrının iradesi ile olduğuna, dolayısıyla da bu durumu değiştirmelerinin mümkün olmadığına inanmaları için bir afyondur.
 • Ben herkesi rahatlatmak için gelmedim, ben rahatları rahatsız etmek için geldim.
 • Gelin dostlarım, Avrupa’yı terk edelim; bu iğrenç, maymunca Avrupa taklitçiliğine son verelim.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - twitch takipçi satın al - toscanello - twitch tv viewer bot