20.4 C
İstanbul
25.1 C
Ankara
24 C
Konya
13 Temmuz Pazartesi 2020

Atatürkün Okuma ile ilgili Sözleri

- Advertisement -
- Advertisement -

Atatürkün Okumak ile ilgili düşünceleri araştırma yapmayı, fikir ve düşüncelerini insanlarla paylaşmayı seven bir liderdi. Atatürk ün de bizzat içinde bulunduğu eğitim seferberliğinde çok kısa sürede önemli gelişmeler sağlandı. Halkın okuma-yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmek için millet mektepleri açıldı. Böylece, topyekûn bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Atatürk’ü bir kez daha anarken, onun kitap okuma sevgisini gözden kaçırmamak gerekir. Bu konuda Atatürkün okuma hakkında söylediği sözlerin’den “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyen lider verdiği okuma aşkını milletinede aşılamak istemiştir.  Kitap okumayı tutku derecesinde seven Atatürk Cumhuriyet sonrasına kadar yerleşik bir hayatı olmadığı için kütüphane kuramamış, yanında okumak istediği, sevdiği, faydalı bulduğu kitapları taşımakla yetinmiştir. Atatürk, bireylerin kitap okuyarak kendilerini geliştirebileceklerini ve böylece vatana millete hayırlı evlat olabileceklerini vurguladı ve hayatı boyunca gençlere kitap okumalarını öğütledi ve bu konuda bir çok sözlerle gençlere öğütler verdi. Bu sebeple bizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün Okumakla ile ilgili özlü sözleri derledik.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir .

İlim ve fenle ilgili teşebbüslerin faaliyet merkezi ise mekteptir. Bu sebeple mektep lazımdır. Mektep adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım! Mektep genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi bağımsızlığı öğretir…

Medeni olmayan insanlar medeniş olanların ayakları altında olmaya mahkümdurlar.

Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en doğru yolu belletir…

Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktırki ona bigane olanları yakar mahveder..

Memleket ve milleti kurtarmağa çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları lâzımdır. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüslerin mantıkî neticelere erişmesi mümkün olur.

ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her fer-i milletin kafasına koyacağız.

Memleketimizi, topluluğumuzu gerçek hedefe mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin istikbalini yoğuran kültür ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir… Bu iki ordunun ikisi de hayatidir. Yalnız siz, kültür ordusu mensupları, sizlere bağlı olduğunuz ordunun kıymet ve kutsiyetini anlatmak için size şunu söyleyeyim ki, sizler ölen ve öldüren birinci orduya niçin öldürüp niçin öldüğünü öğreten bir ordunun fertlerisiniz.

Bir dinin tabii olması için akla fenne ilmeve mantığa uygun olaması lazımdır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak muallimerdir.

Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir… Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan en güvenli yolu belletir… Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur. ( 1923 )

Okullarda öğretim vazifesinin güvenilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ideal sayacak üstün saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, derece derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır. ( 1923)

Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi vs. okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.

Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır. ( 1923 )

KİTAP OKUMA İLE İLGİLİ BAZI SÖZLER

Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.
Mark Twain

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. Victor Hugo

Okuma, aIışkanIıkIarın en asiIidir. Antoine AIbaIat

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.
Wolfgang Van Goethe

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı.
Wolfgang Van Goethe

Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi, okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır.
T. S. Eliot

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur.
Oscar Wilde

Mark Twain
Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır.

Ne kadar meşguI oIduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahiIIiğe tesIim oIursan. Konfüçyus

OIgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıkIarında yazarın düşünmediği güzeIIikIer buIur, okudukIarına daha zengin anIamIar ve renkIer kazandırır. Montaigne

Okumak, haz duymaya, zihnimizi süsIemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duyurmak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekiIip tek başına kaIdığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süsIemesinin, konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur. Francis Bacon

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Cahit Sıtkı Tarancı Yalnızlık Şiiri

En önemli şairlerden birisi olan Cahit Sıtkı Tarancı bir çok eser ve kitapları yazarak gönülleri okşamıştır. Cumhuriyet döneminin en başarılı şairlerinden biri olan Cahit Sıtkı...

Kazan Kazana Kara demiş Atasözü İle İlgili Cümle ve Kompozisyon

Kazan kazana kara demiş; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Kazan kazana kara demiş. İnsanların çoğu kendi kusurunu görmez de başkalarının...
- Advertisement -

Rüyada İskemle Görmek

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : İSKEMLE: Rüyada iskemle görmek, evlenme teklifine veya istirahat için sakin bir yere çekilmeye yorulur.İskemleden kalkmak, onu satmak veya betmek, evliler...

İş Olacağına Varır İle İlgili Cümle ve Kompozisyon

İş olacağına varır; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.İş olacağına varır. Bir iş, şartlar neyi gerektiriyorsa o yönde gelişir; ne...

İman ne İhsan ne

İMAN NE, İHSAN NE? Allahın Resulü çok kerre sahabilerinin arasında oturur, onlara buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerine söz ederdi... Bazan da geçmiş ümmetlerin...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Tek Rab’bimizdir 3 Şiiri

İbadet edilmeli, O bizim rabbimizdir, Bütün insanlığın, Tüm varlığın rabbidir… (1995) Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz....
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here