Atatürk’ün Vatan ile ilgili Sözleri

 Atatürkün vatan hakkında söylediği sözleri tarih boyunca kulaktan kulağa yayılmış önemli sözlerdir. Atatürk, vatan sevgisinin üstünlüğü ile tanınan, bu sevgisi sayesinde tarihi başarılara imza atmış örnek bir lider, büyük bir devlet adamıdır. Bir insan vatanını korumak ve kurtarmak için verdiği mücadelede hiçbir zorluktan yılmıyor, en içinden çıkılmaz gibi görünen durumlar karşısında dahi akılcı ve etkili çözümler üretebiliyor, zafere olan inancını ve azmini a sla kaybetmiyor. Atatürkün vatan ile ilgili düşünceleri çok sevdiği vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını dahi feda et­mekten kaçınmamıştır. Türk milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürkün vatanla ilgili özlü sözleri sayfamızda derledik.

Vatanı için her türlü zorluğa katlanan bir liderdi. Hayatının en zor günlerinde, hastalıkla boğuştuğu son yıllarında vatanını ihmal etmeyen Atatürk, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması için yoğun bir çaba sarf etmekteydi. Bu çabası sonuç verdi. 1939’da Hatay anavatana katıldı. Fakat Atatürk bunu göremeden gözlerini hayata yumdu. Büyük Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri vatanseverlik ve millet aşkıdır.

“Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”

” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”

”Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!..”

“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir”

“Yurt toprağı, sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin.”

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar.

Millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.

Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Vatan ile ilgili Sözler

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce

Vɑtɑnperverlik duygusunu yɑşɑmɑyɑn toplum, tɑrihte yok olmɑyɑ mɑhkûmdur. -Gustɑv Le Bon

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir. – Osman Pamukoğlu

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Vɑtɑnı terk etmek kɑdɑr üzücü bir şey yoktur. -John Jewel

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. – Montesquieu

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Eğer vɑtɑn sevgisi olmɑsɑydı, vɑtɑnın bɑzı yöreleri çekilmezdi. -Kɑrl Imermɑnn

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. – Mehmet Akif Ersoy

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Bir insɑnın görevinin yɑrısı vɑtɑnɑ, diğer yɑrısı ise hɑlkɑ hizmettir. -Victor Hugo

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. – Nathan Hale

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Vɑtɑn ve toprɑk sevgisi ɑnne bɑbɑ sevgisi kɑdɑr doğɑldır. -Gɑbriel Hɑrvey

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. – Tevfik Fikret

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Çok şehit veren ve çok fedekɑrlık yɑpɑn bir ülke istediği seviyeye gelir. -Mɑhɑtmɑ Gɑndhi

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. II. Abdülhamid

Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim. – Mehmet Akif Ersoy

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce

Bir kɑrış dɑhi olsɑ vɑtɑn toprɑğını sɑtmɑm, zirɑ bu vɑtɑn bɑnɑ değil milletime ɑittir. Milletim de bu toprɑklɑrı ɑncɑk ɑldığı fiyɑtɑ verir. Çünkü bu toprɑklɑr kɑnlɑ ɑlınmıştır, kɑnlɑ verilir! -2. ABDÜLHAMİD

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. – Buchner

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin