Hz Ali’nin Zulüm İle ilgili Sözleri

Hz. Ali (ra) peygamber değildir; Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’in ashabı, damadı ve dördüncü halifedir. Hz. Ali’nin harika bir ilme sahip olduğu, eşsiz bir şecaate, fevkalade bir takvaya, şah-ı velayet unvanını alacak kadar büyük bir velayete sahip olduğu tarihi bir gerçektir. Peygamber Efendimizin, İslâma dâvet ettiği ikinci insan, yine en yakınlarından biri olan Hazret-i Ali idi.

Çocukluğunda puta tapmadığı için, ismi zikredildiğinde “Kerremallahü Vecheh” (Allah onun yüzünü aziz kıldı) duasıyla anılır. Ashâb-ı Kirâm arasında Kur’ân, hadis ve bilhassa fıkıh alanındaki bilgileriyle kendisine müracaat edilen bir otorite olmuştur. Rivayet ettiği hadislerin toplamı 586’dır.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali


Zulmün iki unsuru vardır: zalim ve mazlum. Zalim, zulmettiği için; mazlum da zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir. / Hz Ali


Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali


Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. / Hz Ali


Batıla yardım eden, hakka zulmeder. / Hz Ali


Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. / Hz Ali


Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir. / Hz Ali


Her kim zulüm kılıcını çekerse, günün birinde zalimlerin kılıcı altında can verir. Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir. Hz.Ali (r.a.)


Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Hz.Ali (ra)


Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir. Hz.Ali (r.a.)


Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir. Hz.Ali (r.a.)


Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. Hz.Ali (r.a.)


Zulmün iki unsuru vardır: zalim ve mazlum. Zalim, zulmettiği için; mazlum da zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir. — Hz Ali


”Zulüm; ayakların kaymasına, ni’metin yok olmasına, milletlerin helâkine sebep olur.” (Hz. Ali)


Zalimin düşmanı Allah’tır. Hz. Ali

Önceki İçerikKur’anı Kerim’de Zulm ile ilgili Ayetler
Sonraki İçerikBir Köpek Yaşı Niçin Yedi İnsan Yaşına Eşittir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here