Mın Çı Dit u Çı Nedit Sözleri

Mın Çı Dit u Çı Nedit Kürtçe Kaside Sözleri

Min çi dît û çi nedît û di vî ‘umre xwe ye kin
‘Eskere qehr û xema herdem hucûmat e li min
Ger belak winda bibit nev ‘aleme le bigerin
Bila ben cem vî feqîrî rastûre ser va dibin

Çiku ez kelha bela me sedhezar hemd û sena
Ji Xude ra ku quwet day e li nik min cih dibin
Em ketine weqtekî xer û xweşi bûye xela
Lew xelasî bi selamet te de zor e pur çetîn

Derheqa ehle zemîn gotiye Şeyxe Cezerî
“Xalibe ehle zemanî ma Mela ademî yîn”
İro dost in ew ji hev ra tu dibejî canfida
Roja paşî tu dineri erzûhala lev didin

Tu dineri ew kese mu‘teber û nav û bi deng
Xatire qevdek ji pûşe bekemal hev dikujin
Tene nik şeyx û mela goya ku ew sulhe bikin
Halbuki kengî bi ya şeyx û melaye xwe dikin?

Tecribe gelki me kirye her me dîtiye wiha
Lebele paşehiye ra gelkî ew poşman dibin
Em musulman tev bira ne her wekî gotî Xuda
Heyf û yazox e j ’me ra ku em li hev rehme nekin

Ev dubendî û girotiya ku em le ‘aşiq in
Heq ew e ve bend û kîne em bi şeyten ra bikin
Min bi xwe j’deste ewan dîtiye pur cewr û cefa
Mehkema kubra heye em de li we mehkeme bin

Ya mi dî naye beyan ger ew bi sed cilde kitab
Her Xuda zane çi qewmî em jî herdem xef dikin
Destegîre min ne fedl û rehmeta Xaliq buwa
Beşek û beşubhe de mehw û fena bûm ez ji bin

Ey ‘Elî sebre bike teskere nezîk e merev
Sed emanet min li te b’hostayî xwe j’xelqe biçin

Önceki İçerikEy Gönül Yaktı Vücudum o Gizli Narın Senin
Sonraki İçerikCenabetli Kişiye Haram Olan Şeyler Nelerdir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here