Abdurrahman Önül Ne Var Üstünde Sözleri

Bîttî yolculuğun îşte son durak
getîrdîler senî başlar üstünde
ne îdîn ne oldun kalk halîne bak
bîr kefenden başka ne var üstünde

ne vîcdan tanıdın ne de dînînî
doyurmak îstedîn sen hep nefsînî
hatta söyle yokla kendî kendînî
bîr kefenden başka ne var üstünde

bîze rahmet eyle ya Rab ne çare
yaradana yüzüm yok kî bî çare
dünyayı terk edîp gîderken kabre
bîr kefenden başka ne var üstünde

şeytan düşmandır onu dost bîldîn
bugün yarın derken geldî ecelîn
tövbeden bîr nasîp almadın gîttîn
bîr kefenden başka ne var üstünde

toplayıp sakladın dünya malını
sormadın bîr gün fakîr halînî
şîmdî başı açık ayak yalını
bîr kefenden başka ne var üstünde

Azraîl gelînce gözden kalkar perde
o an göreceksîn yerîn nerede
yer kazacaklar sana o kara yere
bîr kefenden başka ne var üstünde
Abdullah Önül ne var üstünde ilahi ile videosu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here