Hak Teala Nur Bahri İlahi Sözleri

HAKK TEÂLÂ (NÛR) BAHRİ KASİDE SÖZLERİ
Hakk Teâlâ çün yarattı
Âdemi Kıldı Âdemle müzeyyen-âlemi

Âdeme kıldı feriştehler sücûd
Hem anâ çok kıldı ol lütf-i issi-cûd

Mustafâ nûrunu alnında kodu
“Bil habîbim nûrudur bû nûr” dedi.

Kıldı ol nûr anın alnında karâr
Kaldı ânm-ile nîce rûzigâr

Sonra Havvâ alnmâ nakletdi bil
Durdu ânda dâhî nîce ây-ü yîl

Şit doğdu âna nakletdi bu nûr
Anın alnında tecellî kıldı nûr

Erdi İbrâhim-ü İsmâil’e hem
Söz uzânûr ger kalanın der-isem

İşbu resm-ile müselsel muttasıl
Tâ olunca Mustafâya müntekıl
Geldi çün ol rahmetel-lil’âlemîn

Vardı nûr anda karâr-etti hemîn

Kim umursa nâr-i dûzahdan necât
Mürsel-i mümtâz için versin salât

Hak teala çün yarattı ademi İlahi Video Dinle

Önceki İçerikHz İbrahim’in Peygamber Oluşu
Sonraki İçerikEzelde Takdir Olunan Anda Geldim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here