Sultanı Resul Şahı Mümeccedsin Efendim Sözleri

Şeyh Galip Naat Şerhi Kaside Sözleri
Sultân-ı Rusül Şâh-ı mümeccedsin efendim
Biçârelere devlet-i sermedsin efendim
Divân-ı İlâhide ser âmedsin efendim
Merşûri “Le’amrük”le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed-ü Mahmûd-ü Muhammed’sin efendim
Hikk’dan bize Sultândı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûzi cezâda
Gülbang-ı kudûmun çekilir arş-ı
Hudâ’da Esmâ-i Şerifin anılır arz u semâda

Sen Ahmed-ü Mahmûd-ü Muhammed’sin efendim
Hakk’dan bize Sultândı müeyyedsin efendim

Ol dem ki nebilerle veliler kala hayrân
“Nefsi!” deyü dehşetle kopa cümleden efgân
Ye’s ile usâtm ola ahvâli perişân
Destûr-i şefâatla şenindir meydân

Sen Ahmed-ü Mahmûd-ü Muhammed’sin efendim
Hakk’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Bi-çâredir ümmetlerin isyânma bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzâha yakma
Rahm eyle aman âteş-i hicrânıne yakma
Ezcümle kulun GÂLİB’i pür-cürmü bırakma

Sen Ahmed-ü Mahmûd-ü Muhammed’sin efendim
Hakk’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim
Sultanı Resul Şahı Mümeccedsin Efendim Video Dinle

Önceki İçerikMecusi ile Ramazana Saygı
Sonraki İçerikKış Günleri Gidip, Bahâr Gelince

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here