Rüyada Saymak Görmek Ne Demektir

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : SAYMAK: Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz aded saymak da, böyledir.

Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz aded saydığını gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayısını saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı yorumcular on adet saymak, hacca gitmeye yorumlanır, dediler.

Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenâb-ı Hakka (C.C.) yorumlanır.

İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye yorumlanır. Altı adedi de böyledir. Bazan altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye yorumlanır. Yedi adedinde hayır yoktur.

Bazı yorumculara göre; bir sayısı mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve hayırlıdır. Altı, faydası olan bir şeyi işlemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz işitmesi, bir işin tamamlanmasıdır. Yedi, iyi değildir. Bir rivayete göre hacdır. Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle doğurur. Sekiz, iyi değildir. Bir rivayete göre de bu rüyanın sahibi devlet büyüğüne veya büyük bir insana yaklaşır.

Dokuz, iyi değildir. Bir rivayete göre düşman üzerine gider. On, mübaret olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de, işlerinin tamamlanmasına delâlet eder. Onbir, muradının olacağına; oniki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delâlet eder. Onüç, iyi değildir. Ondört, muradının olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir. Onbeş arzuların olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adelete; onaltı, uzun bir zaman sonra maksada ermeye, onyedi, fesada ve sefahatte elinden çıkanın geri gelmesiyle sağlığa işarettir. Onsekiz, iyi değildir. Ondokuz, halkla arasında düşmanlıktır. Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüğe ve murada; otuz rüya sahibinin biri İle davası varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüğe; kırk, işte güçlük ve hayrettir. Elli, rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış, tövbenin lüzümuna ve kefârete delâlet eder, iyi değildir, korkuya işarettir.

İkibin, iyi değildir. Üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Beşbin, bereket ve ferahlıktır. Altıbin zafer ve murattır. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerine bağlı olmasıdır. Sekizbin, rüya sahibinin hayatının düzenli olmasıdır. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtuluştur. Yirmibin, düşmanına karşı üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktır. Kırtbin, kurtuluşa işarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmışbin, zorluktan zonra muradının olmasıdır. Yetmişbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtuluşa; doksanbin, düşmana karşı üstünlüğe; yüzbin ve yüzbinden fazlası ise istediklerinin elde edileceğine delâlet eder.

Eliyle sayı saydığını gören doyurduğu kişileri doyurduğuna pişman olur. Bazı yorumcular diyor kifiSayı saydığını veya sayıldığını gören, âmir olur ve saydığı sayının adedince emrinde insan bulunur.

Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır. Sayı saymak bütünü ile hayırlıdır. Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir. Çünkü alacaklılarının onu sıkıştıracağına delâlet eder.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Üzerinde Cenab-ı Hakk’ın ismi yazılı olan paraları saymak; ilimden istifadedir. Üstünde suret bulunan paraları saymak; batılla meşguliyete, inci saymak; Kur’an okumaya işarettir. Kiremit veya taş parçası saymak; luzumsuz şeylerle uğraşmaktır.
Zayıf öküzler saymak; kıtlığa, semiz öküzler saymak; bereketli senelere, deve saymak; büyük hayra, feyze ve kazanca, sultan için ganimete delalettir.
Kirmani (R.A.) bu rüyayı şöyle yorumluyor; Bir; tevhid ve imana, iki; ebeveyne, yahut doğru sözlü iki şahide, işaret eder. Üç; verilen sözü tutmaya, dört; kabul olacak duaya, toplu mala, bir rivayete göre evliliğe, beş; baht açıklığına yahut beş vakit namaza delalet eder.

Bazıları dediler ki: Bir; mübarek sayıdır. İki; beladan kurtuluş ve düşmana karşı zaferdir. Üç; iyi değildir. Dört; hayırlıdır. Beş; güzel ve hayırlıdır. Altı; faydalı bir şey yapmaktır. İşi tamamlamaktır. Yedi; iyi sayılmaz. Fakat, bir görüşe göre, hacdır. Bir kısım tabirciye göre, rüyasında yediye kadar sayan kadın, hamileyse; kolay doğum yapar. Sekiz; bazılarına göre, iyi sayılmaz. Bir rivayete göre ise, devlet başkanına yakın oluştur. Dokuz; iyi değildir. Fakat, başka bir görüşe göre, düşmana karşı delil getirmektir. On; din ve dünya hayatı için, murattır. Rüya sahibi arzusuna kavuşur. Onbir ve on iki de böyle yorumlanır. Rüyada onüç rakamı iyi değildir. Ondört sıkıntıdan sonra selamet ve murattır.


Diyanet Rüya Tabirleri : Rüyada saymak, sayılan şeyin adediyle ve cinsiyle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında üzerinde Allah’ın adı yazılı olan bir parayı saydığını görmesi; o kimsenin ilimden istifade edeceğine, kişin rüyasında üzerinde resim bulunan para saydığını görmesi; o kimsen dünyada birtakım batıl şeylerle uğraşacağına, kişinin rüyasında inci saydığını görmesi; o kimsenin Kur’an okuyacağına, kişinin rüyasın taş ve benzeri şeyleri saydığını görmesi; o kimsenin gereksiz şeyle uğraştığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zayıf öküzleri saydığını görmesi; o kimsenin kıtlık yılları içinde olduğuna, semiz öküzleri saydığını görmesi kimsenin feyiz ve berekete nail olacağına, kişinin rüyasında develeri saydığını görmesi; o kimsenin ganimet malından alacağın, bereket ve kazanca erişeceğine yorumlanır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda sayı saydığınızı görmeniz; saydığınız adede göre yorumlanır.

Şöyle ki: (1) sayısı Allah’ın birliğine ve imana,
(2) sayısı ana ve babaya veya iki şahide,
(3) sayısı sadakaya,
(4) sayısı kabul edilecek duaya,
(5) sayısı ikbal ve devlete, bir yoruma göre de beş vakit namaza delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında eliyle sayı saydığını görmesi; o kimsenin yedirip doyurduğu kişilere yapmış olduğu ikramdan dolayı pişmanlık duyacağına işaret eder.


Secdem Rüya Tabirleri : Yirmi, yüz yahut beşbin adet sayı saymak düşmana galip gelmeye; Yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere, dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya, ona kadar saymak kemale ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye; Kırka kaadar sayla, söz verilen bir işih peşinde koşmaya, otuza kadar saymak yalan bsir vaade kapılmaya, otuz üzerine on daha saymak o vadin gerçekleşmesine,

Bir rakamı ( sayısı ) Allah Teala’ya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya; İki adet düşmana galibiyet, üç adet sözünü yerine getirmeye, dört adet yeterli delile, beş adet dinde şüpheye, altı adet inanç esaslarında kuşukuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya, yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe, sekizve on na kadar saymak keffarete; İzerinde Allah -c.c.- ismi bulunan dirhemleri saymak zikrullaha, böyle altınları saymak ilme, resimli paraları saymak dünyada batıl işlerle uğraşmaya, İnci, kıymetli taş ve değerli boncukları saymak Kur’an okumaya, unuttuğu ilmi hatırlamaya veya öğrenmeye, adi boncuk saymak boş işlerle uğraşmaya, Besili sığırları saymak bolluk ve ucuzluk seneye, manda saymak geçim sıkıntısına düşmeye, Üzeri yüklü develeri saymak yağmura, mal ve dünyalığa delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı “Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz.

Rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.

Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler. Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino