Ahmet Yesevi Hikmet – 128 Şiiri

HİKMET-128

Eyâ dostlar bu yollarnıng ukbâsı köp
Ötse bolmaz pir hizmetin kılmagunça
Yüz ming belâ, mihnet, afet hatarı köp
Tuysa bolmaz pir hizmetin kılmagunça

Şeriatsız tarikatga ötüb bolmaz
Hakikatsız marifetge yetib bolmaz
Pirsiz hergiz şevk şarâbın tatıb bolmaz
Tatsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Nâdânlarga sırr ma’nânı aytıb bolmaz
Dürr gevherni mührege satıb bolmaz
Edhem sıfat dünya ukbin yetib bolmaz
Yetse bolmaz pir hizmetin kalmağunça

Sırsız yüz ming taat kıldım yoldın azdım
Râhılesiz yolğa kirib talıb tozdum
Pir-i muğan nazar kıldı nefsdin sezdim
Sezse bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Vâderiğa tuymay kaldım ömrüm ötti
Nefsu hevâ orta alıb meni yuttı
Bihamdillâh pir-i muğan kolum tuttı
Tutsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Vallah Tallâh sümme Billâh sırsız bolmaz
Sırsız yüz ming tâ’at kılsang makbul bolmaz
Neçe aytsam bihaberler munı bilmez
Bilse bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Candın keçmey baş oynamay yolğa salmas
İ’tikadıng tam bolmasa kolung almas
Tâliblerde ketse hevâ kudret bolmas
Keçse bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Eyâ talib ölmes burun ölekörgin
Yahşilerning hâk-ı pâyı bolakörgin
Tufrak bolub feyz u fütuh alakörgin
Alsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Hakikatnın yollarıda yüz ming hatar
Belin bağlab yolga kirgen âhir yeter
Sır eşiğin yastanğanlar murad tapar
Tapsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Muradıngga yetey deseng bolğıl bidâr
Ehlü ayâl hânumândın bolğıl bizâr
Ahir bir kün körsetgüvsi senge didar
Körse bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Allâh degil cânıng küyüb otlar çıksun
“Hû” degende söngeklering barın caksun
Bağrıng teşib öbkeng şişib erib aksun
Aksa bolmas pir hizmetin kılmağunça

Uşbu yolğa kadem koyğan candın keçti
Zikr-i kalbin ayta ayta köksin teşti
Andın songra cânân bakıb eşik açtı
Açsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Yüz ming münâcât aytıb yığlay senge Hudâ
Hırsu hevâ menmenlikdin kılğıl cüda
Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâ
Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Rahman İgem rahmetingge lâyık kılğıl
Berki yanglığ himmet berib âşık kılğıl
Tâ ölgünçe sıdkım birle sâdık kılğıl
Bolsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça

Kul Hace Ahmed Allah demey ne iş kılay
Amelim yok zâr ingremey ne iş kılay
Hakk’dın korkub kan yığlamay ne iş kılay
Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunça

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin