Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 113. Şiiri

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında Koçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde’den feyz aldı. 1598 de Üsküdar’da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628’de vefât etti. İrşad ve mânevî terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, bu sahada da gönülleri tenvîr eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahî büyük bir gönül hazzı içinde söylenmekte olan pek çok bestelenmiş şiiri vardır. Bu nedenle Aziz Mahmud Hüdayi en güzel şiirlerini derleyerek anıyoruz. İşte Aziz Mahmud Hüdayi’nin şiirlerin‘den “Divan-ı ilahiyat 113” sözleri…

Yoğiken âlemleri var eylemek
Hep senindir pâdişâhım hep senin
Bir tecellî ile izhâr eylemek
Hep senindir pâdişâhım hep senin

İstesen deryâ edersin katreyi
Kudretin hûrşîd eder her zerreyi
Cümle âlem senden alır behreyi
Hep senindir pâdişâhım hep senin

Ger nesîm-i rahmetin ede hübûb
Açılır ebvâb-ı cennât-ı kulûb
Zâhir ü bâtın eğer gayb-ı guyûb
Hep senindir pâdişâhım hep senin

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin