Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 119. Şiiri

Karîn-i bezm-i hâs eyle
Meded senden Kerîm Allah
Alâyıkdan halâs eyle
Meded senden Kerîm Allah

Ta’alluk defterini dür
Yürekden gayra meyli sür
Sarây-ı vahdete irgür
Meded senden Kerîm Allah

Sana varmağa yok çârem
Onulmaz kaldı uş yârem
Meğer derd ile yalvaram
Meded senden Kerîm Allah

Geçip dünyâ vü ukbâdan
Geçir ednâ vü a’lâdan
Doyur sırr-ı Ev-ednâ’dan
Meded senden Kerîm Allah

Vücûdum cümle yok olsun
Fenâ-ender-fenâ gelsin
Bekâ içre bekâ bulsun
Meded senden Rahîm Allah

Olup Rıdvân’ına mâlik
Görünsün küllü şey hâlik
Erişsin matlaba sâlîk
Meded senden Kerîm Allah

Ta’ayyün lâ ta’ayyünden
Münezzehsin Hudâyâ sen
Yine sensin seni bilen
Meded senden Rahîm Allah

Önceki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 117. Şiiri
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 12. Şiiri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here