Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 25

Ere mi âşık cemâlin nûruna
Rahmetin gufrânın ayıdır senin
Vara mı sâdık visâlin Tûr’una
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

Ma’siyetden kulların sâ’im ola
Tâ’atında her biri kâ’im ola
Iyd-ı vaslın umarız dâ’im ola
Rahmet ü ihsânın ayıdır senin

Kadr-i vaslın kim ede mi’râcını
Urunur lâ-büd sa’âdet tâcını
Sen esirge kulların muhtâcını
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

Ger cenâbından atâ ihsân ola
Cân ü diller derdine dermân ola
Zerreler gün katre(ler) ummân ola
Rahmetin ihsânın ayıdır senin

Ger Hüdâyî fazlına ola karîn
Kadre erişir yeter ana hemîn
Kıl inâyet kıl hidâyet yâ mu’în
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here